PL EN


2013 | 128 | 103-113
Article title

Projektowanie i wdrażanie systemów CRM

Content
Title variants
EN
Designing and Implementation of Customer Relationship Management (CRM) Systems
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
To build a CRM system is like to build a real building. Solid building needs a solid foundation. This foundation is the customer-centric business philosophy. Then we build the structure based on this foundation - business strategies. Then are the detailed finishes of building - such as marketing models and applications of information technology. True designed and implemented CRM system brings together information from all data sources within an organization to give one, holistic view of each customer in real time, makes information available throughout organization and supports all enterprise business processes. The implementation of CRM involves both software applications and a change in the way the organization operates. The organization must establish clear goals and objectives, identify the processes that need to be in place to achieve those goals and implement the communication and training required for employees to act in support of the desired objectives. There are many factors that could influence the success of CRM implementation. The three key elements are: people, process and technology.
Year
Volume
128
Pages
103-113
Physical description
Contributors
References
 • Buchnowska D.: Wybór systemu wspierającego zarządzanie relacjami z klientami. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010.
 • CRM w przedsiębiorstwie, http://www.biznesplany.biz/ 2009/08/ crm-wprzedsiebiorstwie/ [dostęp: 29.09.2011].
 • Filemonowicz K., Jędrzejek Cz., Radziulis P.: Organizacyjno-finansowe bariery przy wdrażaniu systemów CRM w Polsce, http://www.ploug.org.pl/ konf_01/materialy/ pdf/Filemonowicz_jedrzejek_radziulis.pdf [dostęp: 19.10.2011].
 • Frąckiewicz E.: Krytyczne spojrzenie na Customer Relationship Management, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf /39/8.pdf [dostęp: 25.09.2011].
 • Kostecki M.J.: CRM krok po kroku, czyli od znaczenia do wdrożenia, http://masterplan.com.pl/publikacje/163_crm. php [dostęp: 15.10.2011].
 • Kupeć K.: Jak skorzystać na CRM-owej rewolucji, http://www.e-mar keting.pl/artyk/artyk70.php [dostęp: 8.10.2011].
 • Mazur A., Mazur D.: Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie. Madar, Zabrze 2004.
 • Porębska-Miąc T.: System CRM jako narzędzie marketingu partnerskiego. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2002. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Wydawnictwo AE, Katowice 2002.
 • Porębska-Miąc T.: Rola technologii, procesów i ludzi w sukcesie strategii CRM. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2010. Red. T. Porębska- -Miąc, H. Sroka. Wydawnictwo AE, Katowice 2010.
 • Przekonanie kierownictwa do CRM, http://www.portalcrm.pl /2007/ 07/16/jak-przekonac-kierownictwo-firmy-do-zakupu-systemu-crm/ [dostęp: 9.11.2011].
 • Stachowicz-Stanusch A., Stanusch M.: Zanim zaczniesz wdrożenie CRM, http://www.crm.pl/druk.php?kategoria=9 &rodzaj= &id=195 [dostęp: 16.10.2011].
 • Wątróbski J., Stolarska M.: Dobór systemów CRM w organizacji wirtualnej - aspekt modelowy, http://pan.wi.ps. pl/pliki /MetInfStos /200802/ MetInfStos_ 2008_02_ Art_13.pdf [dostęp: 12.10.2011].
 • Zakrzewski P.: Jak się przygotować do wdrożenia CRM? "Modern Marketing" 2001, nr 7.
 • Ziemba E.: Modelowanie i projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. W: Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Red. C.M. Olszak, H. Sroka. Wydawnictwo AE, Katowice 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-033dad65-7f6d-495c-a8c8-6bdf23d345d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.