PL EN


2019 | 4 | 151-162
Article title

Koncepcja modelowania dynamicznego procesów implementacyjnych systemów zintegrowanych a bezpieczeństwo procesów biznesowych przy realizacji projektów IT

Authors
Content
Title variants
EN
The Concept of Dynamic Modeling of Implementation Processes of Integrated Systems and the Safety of Business Processes in Connection with the Implementation of the IT Project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest efektem doświadczeń Autora w zakresie zastosowania koncepcji modelowania dynamicznego procesów implementacyjnych systemów zintegrowanych w procesie budowy specyfikacji wymagań funkcjonalnych systemu informatycznego. W artykule przedstawiono zagadnienie bezpieczeństwa procesów biznesowych w kontekście realizacji projektu informatycznego, istotę koncepcji modelowania dynamicznego oraz punkty węzłowe realizowanego zadania, w tym: kodyfikację procedur i definicję uwarunkowań, mapowanie parametrów modelu oraz budowę specyfikacji wymagań funkcjonalnych systemu w oparciu o zbudowany model. Zaprezentowano również wyniki analiz istotności i adekwatności procedur będących przedmiotem implementacji systemu informatycznego
EN
The article is the result of the author’s experience in the application of the concept of dynamic modeling of implementation processes of integrated systems in the process of building the specification of functional requirements of the IT system. The article presents the issues of business processes safety in the context of the implementation of an IT project, presents the essence of the concept of dynamic modeling and the milestones of the implemented task, including the codification of procedures, the definition of conditions, mapping of model parameters and the construction of the system’s functional requirements specification based on the model. The article presents the results of significance and adequacy analysis of procedures being the subject of IT system implementation.
Contributors
author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-033dc79e-eefc-4601-8951-15722d8e005f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.