Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 38 | 1 | 243-258

Article title

Polsko-niemiecka współpraca służb policyjnych (Lubuskie-Brandenburgia)

Authors

Content

Title variants

EN
Polish-German Cooperation of Police Services (Lubuskie Voivodship-Branderburg)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przestępczość kryminalna nie uznaje granic terytorialnych. Stwierdzenie to nabrało nowego wymiaru w wyniku przemian ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 r. Obok, niewątpliwie przeważających, pozytywnych zmian w sferze politycznej, społecznej i gospodarczej Polska musiała stawić czoła również negatywnym aspektom procesu transformacji (m.in. gwałtowny rozwój i działalność zorganizowanych grup przestępczych). Szczególnie narażone na w/w niebezpieczeństwa były w pierwszych latach transformacji tereny przygraniczne, zwłaszcza te leżące wzdłuż granicy polsko-niemieckiej (do 2004 r. zewnętrzna granica UE). W związku z tym szczególna rola w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz ochrony porządku publicznego przypadła lokalnym jednostkom polskiej policji i ich współpracy z zachodnimi partnerami (zwłaszcza policją niemiecką). Zapoczątkowana w latach 90. i rozwijana w kolejnych latach, współpraca jednostek polskiej i niemieckiej policji niewątpliwie przyczyniła się do znacznego ograniczenia zagrożeń wynikających również z procesu wejścia Polski do UE i szerszego otwarcia granic. Skuteczna współpraca przede wszystkim w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej oraz działalności prewencyjnej ma swoje odbicie w poziomie bezpieczeństwa i porządku publicznego odczuwanym przez mieszkańców terenów przygranicznych.
EN
Crime does not recognize territorial boundaries. This statement has taken on a new di- mension as a result of political transformations initiated in 1989. Poland had to face not only positive, and undoubtedly prevailing, changes in the political, social and economic spheres, but also negative aspects of the transformation process (among the others: the rapid development and activity of organized crime groups). The border areas, especially the ones situated along the Polish-German border (until 2004 - EU external border) were particularly vulnerable to the above mentioned dangers in the first years of transforma- tion. Therefore, local Polish police and their western partners (especially German police) played a special role in preventing and combating crime as well as in the protection of public order. The cooperation of Polish and German police, initiated in the 1990s and developed in the following years, undoubtedly contributed to the significant reduction of the risk resulting also from the process of Poland joining the EU and "wider" border opening. Effective cooperation, especially in the field of combating crime and preventive activities, is reflected in the level of security and public order perceived by the inhabitants of cross-border areas.

Journal

Year

Volume

38

Issue

1

Pages

243-258

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Zielonogórski

References

  • Bartuszek G. (2004), Na pograniczu. Wspołpraca policji polskiej i niemieckiej, „Gazeta Policyjna”, nr 22.
  • Kulesza A. (2004), Niemieckie radiowozy na lubuskich drogach, „Gazeta Policyjna”, nr 45.
  • Menkes J. (1997), Od współpracy policyjnej do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3.
  • Misiuk A. (2000), Polskie służby policyjne i graniczne w drodze do Europy, [w:] Polska droga do Schengen, Warszawa.
  • Misiuk A., Sokołowski M. (2002), Współpraca regionalna policji (perspektywy i obawy), [w:] Europa regionów. Tradycje i perspektywy, red. naukowa B. Nitschke, Zielona Góra.
  • Paciorkowski J. (2004), W unijnej symbiozie, „Gazeta Policyjna”, nr 46.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03403aef-4412-4f79-b6a0-7b4af03648c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.