Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2 (270) | 97-110

Article title

Obraz Chin i Japonii w polskich kompendiach geograficznych doby Augusta III

Content

Title variants

EN
The image of China and Japan in 18th century Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The following paper concerns the image of China and Japan in the Polish geographical compendia published during the reign of Augustus III (1734–1764). Their authors, unlike missionaries (whose accounts were the main sources of their works) were dilettantes rather than true Orientalists, but their compendia reflect the reception of more sophisticated Oriental studies within the wider Polish society. In those works the Chinese, despite their alleged “idolatry,” were supposed to surpass Europeans in many areas such as politics, moral philosophy or crafts. Polish compendia also include some information about Oriental religions (Confucianism, Buddhism, Daoism) as well as certain interesting details on day-to-day life of the Chinese and the Japanese.

Year

Issue

Pages

97-110

Physical description

Dates

published
2019-03-13

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Acosta, Juan de. Historia natural y moral del las Indias (…). Sevilla, 1590.
 • Botero, Giovanni. Relatiae powszechne abo Nowiny pospolite Iana Botera Benesivsa rozłożone na pięć części. Kraków, 1613.
 • Boym, Michał. Flora sinensis Michała Boyma SJ, opracowanie Monika Miazek. Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense, 2005.
 • Boym, Michał. Michała Boyma Opisanie Świata, tłumaczenie, wybór i opracowanie Edward Kajdański. Oficyna wydawnicza Volumen, 2009.
 • Bystrzonowski, Wojciech. Informacya matematyczna rozumie ciekawego Polaka świat cały, niebo i ziemię i co na nich jest w trudnych kwestyach i praktyce jemuż ułatwiająca. Lublin, 1743.
 • Chmielowski, Benedykt. Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna, na różne tytuły, iak na classes podzielona mądrym dla memoryału, Idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki Erigowana (…). Lwów, 1745.
 • Chmielowski, Benedykt. Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna […], część wtóra. Lwów, 1746.
 • Chmielowski, Benedykt. Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna [...], część czwarta a drugi suplement (…). Lwów, 1756.
 • Gemelli, Giovanni Francisco. The Collection of Voyages and Travelles by Dr. John Francis Gemelli Carreri […]. Londyn, 1715.
 • Kircher, Athanasius. China monumentis, qua sacris qua profanis, nec non variis Naturae et artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata. Amsetlodami, 1667.
 • Konior, Jan. Historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych w XVII w. (na przykładzie misji jezuickich).Wydawnictwo WAM, 2013.
 • Kotański, Wiesław. Zarys dziejów religii Japonii. Książka i Wiedza, 1963.
 • Krusiński, Tadeusz Juda. The History of the Late Revolutions in Persia. Londyn, 1728.
 • Łubieński, Władysław Aleksander. Świat we wszystkich swoich częsciach większych y mnieyszych to iest w Europie Azyi, Affryce y Ameryce, w monarchiach, królstwach, xięstawach, prowincyach, wyspach y miastach okryślony (…), Wrocław, 1740.
 • Markiewicz, Mariusz. Historia Polski 1492–1795. Wydawnictwo Literackie, 2007.
 • Miazek-Męczyńska, Monika. Indipetae Polonae – kołatanie do drzwi misji chińskiej. Wydawnictwo Naukowe, 2015.
 • Morejon, Pedro. Historia y relacion de lo sucedido en los reinos de Iapon y China. Lisboa 1621.
 • Nguyen, Duc Ha. Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie w XVII – XVIII wieku. Wydawnictwo Neriton, 2006.
 • Pimpaneau, Jaccques. Chiny, kultura i tradycja. Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2001.
 • Ricci, Matteo. De Cristiana Expeditione apud Sinas Suscepta ab Societate Iesu (...). Coloniae, 1618.
 • Sałtszewicz, Wawrzyniec Józef. Compendium geographiczne to iest Szerokiego Opisania Ziemi Krótkie zebranie. Kraków, 1746.
 • Swift, Jonathan. Travels into Several Remote Nations of the World. In Four Parts. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of Several Ships. Edinburgh, 1787.
 • di st. Thecla, Adriano. Opusculum de Sectis apud Sinensis et Tunkinensis (a Small Treatise on Sects Among the Chinese and Tonkinese): a Study of Religion in China and North Vietnam in the Eighteenth Century, tłumaczenie i redakcja Olga Dror. Southeast Asia Program Publications, 2002.
 • Wasilewska-Dobkowskia, Joanna. Pióropusze i turbany: wizerunek mieszkańców Azji w sztuce jezuitów polskich XVII i XVIII wieku. Wydawnictwo Neriton, 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2283

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03411771-c6cb-4e7d-b6b9-fb5a2d0650ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.