Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 2 | 41-58

Article title

Piramidy finansowe a regulacje i nadzór

Content

Title variants

EN
Financial pyramids versus regulations and state authority

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono aspekty teoretyczne piramid finansowych, w tym model punktu krytycznego ich bankructwa oraz rozwój piramid w Polsce. Dokonano przeglłdu najważniejszych polskich regulacji i luk w tym zakresie. Przedstawione zostały wyniki badania Delphi dotyczącego uwarunkowań dezaktywacji piramid. W końcowej części zaprezentowano propozycje działań zapewniających eliminację tego typu biznesu na rynku finansowym.

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

41-58

Physical description

Contributors

 • Prof. SGH, dr hab., Instytut ZarządzaniaWartością, KolegiumNauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, ul. Madalińskiego 31/33, 02-544 Warszawa

References

 • Adrian T., Shin H.S. (2009), The Shadow Banking System: Implications for
 • Financial Regulation, Federal Reserve Bank of New York, Staff Report, No. 382.
 • Albrecht S. (2007), Identifying Fraudulent Financial Transactions, Brigham Young University.
 • Aluchna M. (2008), Upadek Domu Maklerskiego Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej, w: Najgorsze strategie i praktyki zarządzania. Historia upadków przedsiębiorstw, Pindelski M. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Antonowicz P., Szarmach Ł. (2013), Teoria i praktyka funkcjonowania piramidy finansowej versus studium przypadku upadłości Amber Gold, „Zarządzanie i Finanse”, Vol. 11, No. 1, Part 2.
 • Arvedlund E. (2009), Madof The Man Who Stole $ 65 Bilion, Penguin Books, New York.
 • Belianin A.V. Issoupova O. (2001), Financial Pyramids in Transitional Economies: a Game-Theoretic Approach, Economic, Education and Research Consortium, Moskva.
 • Berzinś J. (2013), Financial Market and the Threat for European Security, Baltic Rim Economies, Quarterly Review, No. 7.
 • Charges B.L. (2013), Madoff for Multi-Billion Dollar Ponzi Scheme, U.S. Securities and Exchange Commission, www.sec.gov.com, dostęp dnia 11.12.2013.
 • Bitcoin to piramida finansowa (2014), www.pb.pl/3592126,35620,bitcoin--to-piramida-finansowa, dostęp dnia 28.03.2014.
 • Financial pyramids: Formation, bankruptcy, jail…formation (2014), http://en.for-ua.com/interview/2012/07/27/132515, dostęp dnia 9.04.2014.
 • Finanse osobiste. Zachowania – produkty – strategie (2012), Bogacka-KisielE. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce (2012), Kotliński G. i Waliszewski (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • Koker L. (2014) Pyramids and Ponzi’s: Financial Scams in Developing Countries, www.cgap.org/blog/ pyramids-and-ponzis-financial…, dostęp dnia 24.01.2014.
 • Lorecka A. (2013) Firmy pożyczkowe znikną z rynku. 3 mln Polaków trafi do lombardów, „Puls Biznesu”, 20.11.
 • Luty P. (2014), Słynne piramidy finansowe, www.forbes.pl/artykuly/sek-cje/Wydarzenia/slynne-piramidy-finansowe,29253,1, dostęp dnia 15.02.2014.
 • Markowski M. (2014), Niebezpieczne piramidy finansowe,www.polskat-imes.pl/artykul/748787,niebezpieczne-piramidy-finansowe,id,t, dostęp dnia 15.02.2014.
 • Masiukiewicz P. (2012), Instytucjonalny system bezpieczeństwa finansowego w Polsce, w: Wyzwania ekonomiczne po czy przed kryzysem, Lichniak I. (red.), OW SGH, Warszawa.
 • Masiukiewicz P. (2013a), Parabanki: zbyt wiele by upaść, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa, alterum.pl/uploaded/P-Masiukiewicz--Parabanki.pdf, dostęp dnia 15.11.2013.
 • Masiukiewicz P. (2013 b), Management of Financial Safety Net in Poland, Theory of Management no. 7, Scientific Papers, Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina.
 • Masiukiewicz P. (2014), Piramidy finansowe a bezpieczeństwo gospodarstw domowych, „Kurier Finansowy”, nr 2.
 • Podzwonne po Amber Gold, (2013) „Forbes”, 22.09.
 • Srokosz W. (2013), Shadow banking a regulacja prawna instytucji parabankowych w Polsce, w: Wyzwania regulacji rynków finansowych, Rogowski W. (red.), Oficyna Allerhanda, Kraków-Warszawa.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.).
 • Vaknin S. (2014), The Typology of Financial Scandals and Ponzi (Pyramid) Schemes, http://samvak.tripod.com/nm017.html, dostęp dnia 8.08.2014.
 • West H. (1988), Fraud – the Growth Industry, British Institute of Management, Kogan page Ltd., London.
 • Wołosowski J. (2014), Sprawa Amber Gold przerasta polski system prawny, http://finanse.wp.pl/kat,1033715,title,Sprawa-Amber-Gold-przerasta--polski-system-prawny, dostęp dnia 8.04.2014.
 • Zielona księga. Równoległy system bankowy (2012), Komisja Europejska, COM(21012) 102 final, Bruksela, 19.03.12

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03423b9b-6158-4b6a-9d88-f07088d9c8e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.