PL EN


2018 | XX (XXIX) | 273-296
Article title

For/with. Together

Content
Title variants
PL
DLA/Z. RAZEM
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the origins of my concept of workshops and educational-artistic projects aimed at a wide range of public, as the co-participants of artistic creation processes. It depicts projects related to spontaneity triggering and imagination activation of workshops participants. In the further part of the article there are presented instances of activities focused on dreams fulfillment in artistic projects. Issues of getting to know one another better and of greater mutual understanding through creative interaction occurring in artistic activities are significant for the discussion. The subject of activities conducted for over forty years is divided into five groups: spontaneity triggering, imagination activation, dreams fulfillment, creative interactions, and communality. All the presented projects display creations delivering symbolic products of non-utilitarian function. They direct our attention to self-confidence, optimism and achieving emotional well-being.
PL
Artykuł przedstawia rodzenie się mojej koncepcji działań warsztatowych i projektów edukacyjno – artystycznych skierowanych do szerokiego grona odbiorców – współuczestników procesów kreacji artystycznej. Ukazuje projekty związane z wyzwalaniem się spontaniczności i uruchamianiem wyobraźni uczestników warsztatów. Następnie w artykule prezentowane są przykłady działań skoncentrowanych na realizacji marzeń w projektach artystycznych. Ważnym obszarem poruszanych zagadnień są też kwestie lepszego poznania się i pełniejszego wzajemnego zrozumienia międzyludzkiego poprzez interakcję twórczą zachodzącą w działaniach artystycznych. Problematyka działań realizowanych od przeszło czterdziestu lat podzielona została na pięć grup: wyzwalanie spontaniczności, uruchamianie wyobraźni, realizacja marzeń, interakcje twórcze i wspólnotowość. Wszystkie przedstawione projekty prezentują kreacje przynoszące wytwory o charakterze symbolicznym, pozbawione funkcji użytkowej. Kierują uwagę na wiarę w siebie, optymizm i uzyskanie dobrostanu emocjonalnego.
Year
Volume
Pages
273-296
Physical description
Contributors
  • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
References
  • Debord G. 1967, La société du spectacle. (Społeczeństwo spektaklu Translation: Mateusz Kwaterko
  • M. Series: Biblioteka Myśli Współczesnej, Wydawnictwo: Państwowy Instytut Wydawniczy).
  • Marcuse M. 1974, One-Dimensional Man. (Człowiek jednowymiarowy, Translation: Konopacki S. Publishing house: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991).
  • Karolak W. (1979), Formy znane – formy wyobrażone [Known Forms – Imagined Forms], Muzeum Sztuki in Łódź
  • pARTner (1985), pARTner, Biuro Wystaw Artystycznych in Łódź.
  • pARTner (1985), pARTner, Biuro Wystaw Artystycznych in Toruń.
  • pARTner (1987), pARTner, Institute of Industrial Design in Warsaw.
  • Power for imagination (1990), Power for imagination, Centre for Contemporary Art in Warsaw.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0349ba95-7d24-49d0-88d5-b9c517c1c226
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.