PL EN


2016 | 12 (803) | 3-13
Article title

Kluczowe determinanty dynamiki organizacji opartych na wiedzy

Title variants
EN
The crucial determinants of the dynamics of the organization based on knowledge
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamika organizacji nabiera znaczenia jako obszar badawczy kształtujący nowy opis organizacji przyszłości. W artykule przedstawiono kluczowe determinanty dynamiki, na bazie organizacji opartych na wiedzy, których związki procesowo-zespołowe uwypuklają współzależności z wiedzą i kapitałem intelektualnym. Uwzględniono także psychodynamiczne uwarunkowania zachowań zespołowych i ich wpływ na dynamiczną równowagę organizacji.
EN
The dynamics of the organization is gaining importance as a research area shaping a new description of the organization of the future. The article presents the crucial determinants of the dynamics of the organization based on knowledge, whose process-team connections underline the interdependence between knowledge and intellectual capital. The article also presents the psychodynamic determinants of team behavior and their influence on the dynamic balance of the organization.
Contributors
  • dr hab. inż. Marek Brzeziński, prof. WSEI, Zakład Zarządzania i Innowacji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-034b2673-e685-4d28-a8d6-6101f306533b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.