Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 1 | 149-163

Article title

Adresat dziecięcy w tłumaczeniach "Winnie-the-Pooh" A.A. Milne’a na język polski i słowacki

Authors

Content

Title variants

SK
Dieťa ako odberateľ prekladov "Winnie-the-Pooh" A.A. Milne’a do poľského a slovenského jazyka
EN
Children’s recipient in translations of "Winnie-the-Pooh" by A.A. Milne into Polish and Slovak

Languages of publication

PL

Abstracts

SK
Príspevok sa zameriava na popis a analýzu poľských a slovenských prekladov detskej knihy A.A. Milne’a "Winnie-the-Pooh" zo prihľadnutím na kategóriu honorifikativnósti, ktorú do poľskej jazykovedy zaviedol Romuald Huszcza. Determinantmi tejto kategórie sú zdvorilostné frá¬zy obracania sa na účastníka komunikácie: pozdravy na privítanie a rozlúčenie, poďakovania, prepáčenia, zdrobneniny a hypokoristiká.
EN
The paper presents a comparison of Polish and Slovak translations of A.A. Milne’s book "Winnie-the-Pooh", made by Irena Tuwim, Monika Adamczyk-Garbowska, Margita Príbusová and Stanislav Dančiak. The main object is to show determinants of honorification in the children’s style in compared languages: behavitives, adressative forms, deminutives and hypocoristics. The author also focuses on problems connected with the translation of plays on words, short rhyme poems and children’s songs.

Year

Volume

3

Issue

1

Pages

149-163

Physical description

Dates

published
2012-10-01

Contributors

author
  • Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski

References

  • Adamczyk-Garbowska, Monika. Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk—Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
  • Baluch, Alicja. „Co warto wiedzieć o literaturze dla najmłodszych.” Wychowanie w Przedszkolu 9 (2004): 12—14.
  • Baluch, Alicja. Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury. Wrocław: Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie, 1994.
  • Dobrzyński, Walenty. Z badań nad rozwojem polskich deminutywów. II Apelatywne spieszczenia dezintegralne. Warszawa—Wrocław: PWN, 1988.
  • Huszcza, Romuald. Honoryfikatywność. Gramatyka, pragmatyka, typologia. Warszawa: PWN, 2006.
  • Lipiński, Krzysztof. Mity przekładoznawstwa. Kraków: Wydawnictwo Egis, 2004.
  • Nowakowska, Maria Magdalena. „Stracone w przekładzie.” Odkázy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Ed. J. Klincková. Banská Bystrica 2010.
  • Tokarz, Bożena. „Adresat »Małego Księcia« Antoine’a de Saint-Exupéry’ego w przekładzie polskim i słoweńskim.” Kultura popularna a przekład. Red. Piotr Fast. Katowice: Śląsk, 2005.
  • Tuwim, Irena. „Między tłumaczeniem a adaptacją.” Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440— 2005. Antologia. Red. Edward Balcerzan, Ewa Rajewska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9417

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-034c53ab-21d9-48bf-85bc-718d2623f085
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.