Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(50) | 61-67

Article title

Ocena skuteczności równoważenia mobilności na obszarach metropolitalnych za pomocą bezpłatnego transportu zbiorowego

Authors

Title variants

EN
Evaluation of the Effectiveness of Sustainable Mobility in Metropolitan Areas by Means of Free Fare Public Transport

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozwój miast, a zwłaszcza rozwój metropolitalny powoduje powstawanie barier mobilności. W szczególności konieczne jest równoważenie mobilności z wykorzystaniem niskoemisyjnych podsystemów transportowych. Równoważenie mobilności wymaga podejścia systemowego i stosowania różnych instrumentów. Jednym z nich jest cena usług publicznego transportu zbiorowego, w tym dyskutowana żywo propozycja wprowadzania bezpłatnego transportu zbiorowego w miastach. W Polsce zamiar wprowadzania bezpłatnego transportu zbiorowego zgłaszają coraz szerzej władze kolejnych miast uzasadniając to chęcią ograniczenia ruchu samochodów i tym samym zrównoważenia mobilności. Jednak skutki takich decyzji są wielokierunkowe i długookresowe, tymczasem argumenty uzasadniające efektywność bezpłatnego transportu miejskiego w równoważeniu mobilności nie znajdują jednoznacznego potwierdzenia w badaniach naukowych.
EN
Urban development, especially metropolitan development, creates barriers to mobility. In particular, it is necessary to sustain mobility with low carbon transport subsystems. Sustainable mobility requires a systematic approach and the use of different instruments. One is the price of public transport services, including the keenly discussed proposal of introducing free public transport in the cities. In Poland, the intention of introducing free public transport is reported more and more by the authorities of subsequent cities, justifying this desire to limit car traffic and thus to balance mobility. However, the effects of such decisions are multidirectional and long-term, while the arguments justifying the effectiveness of free urban transport in balancing mobility are not unambiguously confirmed by scientific research.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

 • Arslan S., Demirel V., Kuru İ. (2016): A Public Transport Fare Collection System with Smart Phone Based NFC Interface. „International Journal of Electronics and Electrical Engineering”, t. 4, nr 3, s. 258–262.
 • Bąkowski W. (2017): Czy ceny biletów powinny rosnąć? „Komunikacja Publiczna”, nr 1, s. 11–13.
 • Boussauw K., Vanoutrive T. (2017): Transport policy in Belgium: Translating sustainability discourses into unsustainable outcomes. „Transport Policy”, t. 53, s. 11–19.
 • Cats O., Susilo Y.O., Reimal T. (2017): The Prospects of Fare-Free Public Transport: Evidence from Tallinn. „Transportation”, t. 44, nr 5, s. 1083–1104.
 • De Witte A., Macharis C., Mairesse O. (2008): How Persuasive Is ‚Free’ Public Transport? A Survey among Commuters in the Brussels Capital Region. „Transport Policy”, t. 15, nr 4, s. 216–224.
 • Fearnley N. (2013): Free Fares Policies: Impact on Public Transport Mode Share and Other Transport Policy Goals. „International Journal of Transportation”, t. 1, nr 1, s. 75–90.
 • Korzeniak G., Gorczyca K. (2014): Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji. [w:] G. Korzeniak (red.): Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, Kraków, Instytut Rozwoju Miast.
 • Nosal K. (2015): Wpływ wybranych instrumentów zarządzania mobilnością na podział zadań przewozowych. Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Kraków, praca doktorska.
 • Nosal K. (2016): Zasady tworzenia planów mobilności dla obiektów i obszarów generujących duże potoki ruchu. „Transport Miejski i Regionalny”, nr 2, s. 3–11.
 • Smętkowski M., Gorzelak G., Jałowiecki B. (2009): Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja. Raporty i Analizy EUROREG, t. 1, Warszawa.
 • Tomanek R. (2014): Rola zintegrowanych inwestycji terytorialnych w równoważeniu transportu na obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej. „Logistyka”, nr 2, s. 354–360.
 • Tomanek R. (2017): Sustainable Mobility in Smart Metropolis. [w:] A. Brdulak i H. Brdulak (red.): Happy City — How to Plan and Create the Best Livable Area for the People, New York, NY, Springer Berlin Heidelberg.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-034e72c2-0592-4d4e-a82a-002d2688e4ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.