Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(45) | 155-164

Article title

The Use of Cartographic Methods in the Analyses of the Rural Real Estate Market

Title variants

PL
Wykorzystanie kartograficznej metody badań w analizie rynku nieruchomości

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper presents cartographic methods of analysis of the rural real estate market on the example of the commune Wąwolnica (Lublin Voivodship, Poland ) located on the border of Kazimierz Landscape Park. The primary source of data is the register of notarial deeds of estate sales and purchases (in Polish: Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości). The analyses result in presenting the phenomena and statistical indexes characteristics of local market. Besides basic values like mean price per cadastral unit or number of properties per property type, more complex computations in a form of interpolated statistical surfaces are included. The application of a cartographic method of research provides correlations of presented data and other features of the environment. The author stresses the meaning of proper cartographic methodology which is vital in the case of using Geographic Information System (GIS) software.
PL
Artykuł prezentuje wykorzystanie kartograficznych metod badań do analizy ryneku nieruchomości na obszarach wiejskich na przykładzie położonej na pograniczu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego gminy Wąwolnica w województwie lubelskim. Podstawę opracowań stanowią dane z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. Analiza tych danych pozwala na prezentację zjawiska oraz wielu pochodnych statystyk charakteryzujących rynek nieruchomości. Poza podstawowymi wartościami dla obrębów w rodzaju średnich cen czy liczby działek poszczególnych typów, pod uwagę brane są bardziej złożone informacje, jak chociażby powierzchnie statystyczne wartości cen. Zastosowanie kartograficznej metody badań pozwala poszukiwać zależności jego składowymi rynku nieruchomości oraz innymi elementami środowiska. W artykule podkreślone jest również znaczenie doboru odpowiedniej metody i formy prezentacji, co jest szczególnie istotne w przypadku korzystania z narzędzi z grupy Systemów Informacji Geograficznej (GIS ).

Keywords

Contributors

 • University of Life Sciences in Lublin, Poland

References

 • Cichociński, P. 2007. “Zastosowanie metod kartograficznych i geostatystycznych do wstępnej analizy rynku nieruchomości.” Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości no. 15 (3–4):155–166.
 • Cichociński, P., and J. Dąbrowski. 2013. “Spatio-Temporal Analysis of the Real Estate Market using Geographic Information Systems.” Real Estate Management and Valuation no. 21 (2):72–82.
 • Kacprzak, E. 2009. “Postrzeganie lokalnego rynku nieruchomości przez mieszkańców powiatu puławskiego.” In Uwarunkowania i rozwój rynku nieruchomości niezabudowanych na obszarach atrakcyjnych turystycznie w powiecie puławskim, edited by E. Kacprzak, B. Maćkiewicz and P. Motek, 123–129. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Klimczak, K. 2009. “Inwestycje mieszkańców miast na terenach atrakcyjnych turystycznie — drugie domy.” In Uwarunkowania i rozwój rynku nieruchomości niezabudowanych na obszarach atrakcyjnych turystycznie w powiecie puławskim, edited by E. Kacprzak, B. Maćkiewicz and P. Motek, 17–26. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Korycka-Skorupa, J. 2004. “Kartodiagram i kartogram a charakter danych — badania eksperymentalne.” Polski Przegląd Kartograficzny no. 36 (1):12–25.
 • Motek, P. 2009. “Wielkość rynku nieruchomości niezabudowanych w powiecie puławskim wiatach 1995–2004.” In Uwarunkowania i rozwój rynku nieruchomości niezabudowanych na obszarach atrakcyjnych turystycznie w powiecie puławskim, edited by E. Kacprzak, B. Maćkiewicz and P. Motek, 99–112. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Nieścioruk, K. 2015. “The Cartographic Method of Research in Exploring the Real Estate Market — a Case of Using Maps for the Introductory Analyses of the Lublin Suburban Commune of Konopnica.” Real Estate Management and Valuation no. 23 (2):17–26.
 • Pasławski, J. 2006. “Kartograficzne metody prezentacji.” In Wprowadzenie do kartografii i topografii, edited by J. Pasławski, 196–234. Wrocław; Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.
 • Pochwatka, P. 2015. Analiza i kartograficzna prezentacja przestrzennego zróżnicowania cen nieruchomości na przykładzie Kazimierza Dolnego, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, [unpublished thesis work].
 • Sochacka, E. 2011. Turystyka w województwie lubelskim w 2010 r., Informacje i opracowania statystyczne. Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 • Stępniak, A. 2016. Kartograficzna prezentacja rynku nieruchomości w gminie i mieście Nałęczów, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, [unpublished thesis work].
 • Witek, T. ed. 1993. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. Suplement. Puławy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0351734a-2a35-4fb0-a386-60f1f3e44bf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.