PL EN


2012 | 5 (340) | 33-42
Article title

Inwestycje zagraniczne w sektorze usług

Authors
Content
Title variants
EN
Foreign Investment in the Service Sector
RU
Зарубежные инвестиции в секторе услуг
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano dwa istotne przejawy internacjonalizacji polskiego sektora usług, a mianowicie inwestycje zagraniczne lokowane w polskim sektorze usług oraz wchodzenie przez polskie przedsiębiorstwa usługowe na rynki zagraniczne. W obu przypadkach ukazano wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sekcjach zaliczanych do sektora usług oraz bariery i czynniki sprzyjające ich rozwojowi.
EN
In her article, the author presented the two important manifestations of internationalisation of the Polish service sector, namely foreign investment placed in the Polish service sector and entering foreign markets by Polish service enterprises. In both cases, there is presented the value of foreign direct investment in the sections included in the service sector as well as barriers and factors conducive to their development.
RU
В статье представили два важных проявления интернационализации польского сектора услуг, а именно зарубежные инвестиции, вводимые в польский сектор услуг, и выход польских предприятий сферы услуг на зарубежные рынки. В обоих случаях указали стоимость прямых зарубежных инвестиций в секциях, включаемых в сектор услуг, а также барьеры и факторы, способствующие их развитию.
Year
Issue
Pages
33-42
Physical description
Dates
published
2012-09-2012-10
Contributors
 • IBRKK – Warszawa
References
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach rozwijających się: problemy z telekomunikacją i modernizacją Polski. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/
 • Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Bariery i możliwości wzrostu, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
 • Polskie inwestycje bezpośrednie w 2009 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 • Polskie inwestycje bezpośrednie w 2010 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 • Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 r., NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2008.
 • Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2009 r., NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2010.
 • http://logistyka.wnp.pl/polska-spolka-uslug-pocztowych-przekracza-granice,147003_1_0_0.html
 • http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/61/19.pdf
 • http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib2006.pdf
 • http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib2007.pdf
 • http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib2008.pdf
 • http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib2009.pdf
 • http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86198.asp?soid=1E62194454D3425FBB26AA5564F7C689
 • http://www.rp.pl/artykul/658839_zagraniczna_ekspansja_polskich_fir782,1m.html
 • http://www.strefabiznesu.nto.pl/artykul/niemcy-polskie-firmy-podbijaja-duesseldorf-59176.html
 • http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,10141137,Polskie_firmy_podbijaja_swiat__ekspansja__setki_sklepow_.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-035257a0-ea7a-48bf-862f-2335073eb7d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.