Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 | 4–79

Article title

Atrakcyjność gier losowych a niechęć do ich odroczenia w czasie

Authors

Content

Title variants

EN
The attractiveness of gambles and the unwillingness to defer time

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Badanie Lovallo iKahnemana (2000) wykazało, że gry losowe oceniane jako bardziej atrakcyjne mają większą tolerancję na odroczenie. Wniniejszym artykule przedstawiono wyniki zmodyfikowanego badania, które rozszerzyły ten wniosek na gry onowych cechach. Wprowadzono gry ododatniej wartości oczekiwanej, wktórych możliwy jest brak wygranej oraz gry oujemnej wartości oczekiwanej, wktórych możliwy jest brak straty. Wbadaniu wzięły udział 232 osoby. Badani wykazywali większą awersję do ryzyka niż uczestnicy eksperymentu Lovallo iKahnemana (2000), mimo tooni również chętniej odraczali bardziej atrakcyjne gry. Zmodyfikowane badanie wskazuje również, że przy założeniu stałej dodatniej wartości oczekiwanej ludzie wyżej cenią gry zmałą wygraną odużym prawdopodobieństwie niż zdużą wygraną omałym prawdopodobieństwie. Analogicznie, przy stałej ujemnej wartości oczekiwanej ludzie mają większą awersję do małej straty owysokim prawdopodobieństwie niż do dużej straty omałym prawdopodobieństwie.
EN
Research by Lovallo and Kahneman (2000) showed that gambles rated as more attractive have agreater tolerance for delay. The present study shows the results of amodified test that extended this conclusion togames with new features. Gambles were presented with apositive expected value where no win is possible and gambles with anegative expected value where no loss is possible. Respondents (N = 232) were more risk averse than in the Lovallo and Kahneman study, although they were also more willing todelay attractive gambles. The modified test also indicates that when people assume aconstant positive expected value, they prefer the gamble with asmall prize of high probability than alarge prize of low probability. Similarly, when people assume aconstant negative expected value, they have more aversion toasmall loss of high probability than alarge loss of low probability.

Year

Issue

5

Pages

4–79

Physical description

Contributors

 • Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Psychologii Ekonomicznej

References

 • Albrecht, M., Weber, M. (1997). An empirical study on intertemporal decision making under risk. Management Science, 43, 813-826.
 • Benzion, U., Rapoport, A., Yagil, J. (1989). Discount Rates Inferred From Decisions: An Experimental Study. Management Science, 35, 270-284.
 • Berns, G.S., Chappelow, J., Cekic, M., Zink, C.F., Pagnoni, G., Martin-Skurski, M.E. (2006). Neurobiological substrates of dread. Science, 312, 754-758.
 • Goldstein, W. M., Einhorn, H. J. (1987). Expression theory and the preference reversal phenomenon. Psychological Review, 94, 236-254.
 • Hardisty, D.J., Appelt, K.C., Weber, E.U. (2013). Good or bad, we want it now: Fixed-cost present bias for gains and losses explains magnitude asymmetries in intertemporal choice. Journal of Behavioral Decision Making, 26, 348-361.
 • Hardisty, D., Frederick, S., Weber, E.U. (2011). Dread looms larger than pleasurable anticipation. Praca nieopublikowana.
 • Loewenstein, G. (1987). Anticipation and the Valuation of Delayed Consumption. Economic Journal, 97, 666-684.
 • Loewenstein, G. (1988). Frames of Mind in Intertemporal Choice. Management Science, 34, 200-214.
 • Loewenstein, G., Thaler, R. (1989). Anomalies: Intertemporal Choice. The Journal of Economic Perspectives, 3, 181-193.
 • Lovallo, D., Kahneman, D. (2000). Living with Uncertainty: Attractiveness and Resolution Timing. Journal of Behavioral Decision Making, 13, 179-190.
 • Mellers, B. A., Chang, S., Birnbaum, M. H., Ordonez, L. D. (1992). Preferences, prices and ratings in risky decision making. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 18, 347-361.
 • Mischel, W., Grusec, J., Masters, J.C. (1969). Effects of Expected Delay Time on Subjective Value of Rewards and Punishments. Journal of Personality and Social Psychology, 11 (4), 363-373.
 • Ostaszewski, P. (2007). Wartość wzmocnień odroczonych oraz niepewnych zperspektywy analizy zachowania. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Palenik, M. (2012). Kiedy może wystąpić ujemna stopa dyskontowa? Decyzje, 18, 83-104.
 • Rachlin, H., Raineri, A., Cross, D. (1991). Subjective probability and delay. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 5, 233-244.
 • Sagristano, M.D., Trope, Y., Liberman, N. (2002). Time-dependent gambling: Odds now, money later. Journal of Experimental Psychology: General, 131, 364-376.
 • Thaler, R. (1981). Some Empirical Evidence on Dynamic Inconsistency. Economic Letters, 8, 201–207.
 • Yates, J.F., Watts, R.A. (1975). Preferences for Deferred Losses. Organizational Behavior and Human Performance, 13(2), 294-306

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0353a7bd-0ff8-42e1-9ac5-037389175ca6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.