Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 15 | 95-98

Article title

Recenzja: Janusz Mariański, Kontrowersje wokół relacji religii i moralności. Tożsamość czy rozbieżność? Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 374.

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pytanie o związki między sferą religii a sferą moralności można uznać za tak samo trudne jak interesujące. Książka Janusza Mariańskiego przedstawia bardzo wyczerpującą odpowiedź odnoszącą się do tego problemu. Zarówno religia, jak i moralność są przedmiotem zainteresowań badawczych w obszarze teologii, filozofii oraz socjologii, obecne są także w refleksji potocznej. W związku z tym powstaje niełatwe zadanie precyzyjnego rozumienia tych pojęć i systematycznego zdyscyplinowanego postępowania badawczego. Autor książki, prowadząc swoje rozważania z perspektywy socjologicznej, doskonale rozumie specyfikę poszczególnych dyscyplin naukowych, ich możliwości i ograniczenia, oddziela analizę naukową od uproszczeń i braku precyzji, jakie wiążą się z pojmowaniem zjawisk religii i moralności w języku codziennym.

Keywords

Year

Issue

15

Pages

95-98

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

References

Notes

PL
Recenzja 2. z numeru 15.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2367

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03540c4c-b501-4876-bb3a-056d066bf23e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.