PL EN


2011 | 1(17) | 11-28
Article title

Fitness as an active form of spending free time by women of Tarnów

Content
Title variants
PL
Fitness jako aktywna forma spędzania czasu wolnego tarnowskich kobiet
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Physical activity of women is an important element of a healthy lifestyle, therefore it was decided to diagnose this problem in the group of women living in Tarnów, which is an average size city in the Lesser Poland Voivodeship (Małopolska Province). The study was aimed at determining motivation and the social and demographic profile of women participating in one of more interesting forms of physical recreation which fitness is. Popularity of its specific forms has been determined and barriers identified which significantly hindered participation in the classes. The study was conducted in 2010 with the diagnostic poll method in which the questionnaire technique has been used with the questionnaire survey used as the study tool. The age of the questioned was determined in the research, which turned out to be highly varied, from below 20 to above 50 years of age. The participants in the fitness classes were usually women with higher and secondary education. Students and women working in education were dominant in the groups or were in free professions. Most of the participants in the fitness classes were quite well-to-do. The main reason of participation in the classes in case of over half of the women of Tarnów was improvement of physical body and appearance and improvement in mental and emotional state. The most popular form of the classes was BPU in which the highest number of women participated. Women arrived in the classes in the company of their friends or family members. Numerous barriers appeared in practising physical recreation by the women of Tarnów which hindered participation in the fitness classes. They usually were related to health, economy or lack of free time. The study proved, on the one hand, high interest of women in participation in physical exercises, and on the other hand it allowed determining the barriers which make the above activity difficult.
PL
Aktywność ruchowa kobiet jest ważnym elementem zdrowego stylu życia, dlatego postanowiono zdiagnozować ten problem w grupie kobiet mieszkających w Tarnowie, które jest miastem średniej wielkości w województwie małopolskim. Celem przeprowadzonych badań było ustalenie motywacji oraz profilu społeczno-demograficznego kobiet biorących udział w jednej z ciekawszych form rekreacji ruchowej, do której należy fitness. Ustalono popularność poszczególnych jego form oraz zidentyfikowano bariery, które w znacznym stopniu utrudniały uczestniczenie w zajęciach. Badania przeprowadzono w 2010 roku metodą sondażu diagnostycznego, w którym wykorzystano technikę ankietowania, gdzie narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. W badaniach ustalono wiek respondentek, który – jak się okazało – był bardzo zróżnicowany: poniżej 20. do powyżej 50. roku życia. Uczestniczkami zajęć fitnessu były zwykle kobiety posiadające wykształcenie wyższe oraz średnie. Dominowały studentki oraz kobiety pracujące w oświacie lub wykonujące wolny zawód. Większość z nich to osoby dość zamożne. Głównym motywem uczestnictwa w zajęciach dla ponad połowy tarnowskich kobiet była poprawa sylwetki i wyglądu zewnętrznego oraz poprawa samopoczucia. Najpopularniejszą formą zajęć okazało się BPU, w której brało udział najwięcej respondentek. Na zajęcia kobiety przychodziły zwykle w towarzystwie koleżanek albo kogoś z rodziny. W uprawianiu rekreacji ruchowej tarnowskich kobiet pojawiały się liczne bariery utrudniające uczestnictwo w zajęciach fitnessu, przy czym zwykle miały one charakter zdrowotny, ekonomiczny lub związany z brakiem wolnego czasu. Badania wykazały z jednej strony duże zainteresowanie kobiet uczestnictwem w aktywności ruchowej, z drugiej pozwoliły ustalić bariery, które powyższą aktywność utrudniają.
Year
Issue
Pages
11-28
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • GUS 2009. Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r. Warszawa.
 • Hartmann-Tews I. 2006. "Social stratification in sport and sport policy in the European Union". European Journal for Sport and Society, vol. 3, no. 2.
 • Dąbrowski A. (ed.). 2006. Zarys teorii rekreacji ruchowej. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna and Akademia Wychowania Fizycznego.
 • Olex-Zarychta D. 2001. Fitness: Teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć. Katowice: Górnośląska Oficyna Wydawnicza. ISBN 83-85862-68-4.
 • Opoka D.M. 2004. Fitness: Historia, organizacja i zarządzanie. Warszawa: Polska Korporacja Menedżerów Sportu. ISBN 83-919045-2-0.
 • Opoka D.M. 2002. Fitness: Sposób na życie. Warszawa: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. ISBN 83-888-00-06-X.
 • Bouchard C., Shephard R. 1993. "Physical activity, fitness, and health: The model and key concept". In: Physical activity, fitness, and health: Consensus statement. Ed. C. Bouchard, R. J. Shephard, T. Stephens. Champaign: Human Kinetics Publishers.
 • Woynarowska B., Wojciechowska A. 1993. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży: Kwalifikacja lekarska do wychowania fizycznego w szkole. Warszawa: Egross.
 • Maj B. 2007. Społeczne uwarunkowania rekreacji ruchowej i turystyki młodzieży wielkomiejskiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN 978-83-7308-950-1.
 • Woynarowska B. 2008. Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15167-6.
 • Marciszewska B. 1999. Konsumpcja usług rekreacyjno-sportowych. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego. ISBN 83-85968-68-7.
 • Drabik J. 1995. Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Part One. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego. ISBN 83-85968-56-3.
 • Kubińska J. 2006. "Walory zajęć fitness". In: Teoria i praktyka rekreacji ruchowej. Ed. D. Nałęcka, M. Bytniewski. Biała Podlaska: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. ISBN 83-923366-6-6.
 • Parnicka U. 2006. "Determinanty rekreacji fizycznej kobiet aktywnych zawodowo". In: Teoria i praktyka rekreacji ruchowej. Ed. D. Nałęcka, M. Bytniewski. Biała Podlaska: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. ISBN 83-923366-6-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0358d48d-6ed3-4d35-995a-36039f3c7fa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.