Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 215-227

Article title

The Brief Resilience Coping Scale – polska adaptacja Krótkiej Skali Prężności Zaradczej

Content

Title variants

EN
Polish adaptation of The Brief Resilience Coping Scale

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie polskiej wersji Krótkiej Skali Prężności Zaradczej (The Brief Resilience Coping Scale – BRCS) stworzonej przez V. G. i K. Sinclair A. Wallston służącej do pomiaru w grupie osób dorosłych prężności rozumianej w kategoriach procesu. Skala składa się z 4 itemów, do których badany musi ustosunkować się na 5-punktowej skali, dzięki czemu można w sprawny i szybki sposób przeprowadzić badanie na dużej grupie osób. Z drugiej strony może to znajdować odbicie w rzetelności metody, która w omawianym przypadku została oszacowana za pomocą współczynnika alfa Cronbacha i wyniosła 0,625, co w tym przypadku można uznać za satysfakcjonujące. Wyniki badań pokazują również, że prezentowana skala może być przydatna do identyfikacji osób potrzebujących wsparcia w rozwijaniu prężności. Omawiana kompetencja odnosi się również do jakości i satysfakcji z życia, konieczne są jednak dalsze analizy psychometryczne w tym temacie.

Year

Issue

1

Pages

215-227

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Alessandri G., Vecchione M., Caprara G., Letzring T.D. (2011). The Ego Resiliency Scale Revised. A Crosscultural Study in Italy, Spain and the United States. European Journal of Psychological Assessment, 28(2), 139-146.
 • Block J.H., Block J. (1980). The role of ego-control and ego-resiliency in the origination of behavior. W: W.A. Collings (red.), The Minnesota Symposia on Child Psychology (s. 39-101). NJ: Hillsdale, Erlbaum.
 • Block J., Kremen A.M. (1996). IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 349-361.
 • Connor K.M., Davidson J.R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.
 • Friborg O., Hjemdal O., Rosenvinge J.H., Martinussen M. (2003). A new rating scale for adult resilience: What are the central protective resources behind healthy adjustment? International Journal of Methods in Psychiatric Research, 12(2), 65-76.
 • Fredrickson B. (2001). The role of emotions in positive psychology: The broaden and build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218-226.
 • Fredrickon B.L., Tugade M.M., Waugh C.E., Larkin G.R. (2003). What good are positive emotions in crises? A perspective study of resilience and emotions following the terrorist attack on the United States on September 11th, 2001. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 365-376.
 • Janicka M. (2015). Zasoby osobiste a elastyczne radzenie sobie w grupie studentów. W: M. A. Basińska (red.), Coping flexibility with stress in health and in disease. Elastyczne radzenie sobie ze stresem w zdrowiu i w chorobie (s. 133-157). Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 • Kasprzak A., Basińska M.A., Lewandowska P. (2013). Resiliency and the subjective evaluation of health in mothers of children with Asperger’s syndrome. Health Psychology Report, 1, 34-41.
 • Letzring T., Block J., Funder D. (2005). Ego-control and ego-resiliency: Generalization of a self-report scales based on personality description from acquaintances, clinicians and self. Journal of Research in Personality, 39(4), 395-422.
 • Luthar S.S., Cicchetti D., Becker B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71(3), 543-562.
 • Nadolska K., Sęk H. (2007). Społeczny kontekst odkrywania wiedzy o zasobach odpornościowych, czyli czym jest resilience i jak ono funkcjonuje. W: Ł. Kaczmarek, A. Słysz (red.), Bliżej serca – zdrowie i emocje (s. 13-37). Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2008). Metody badań. Skala Pomiaru Prężności (SPP-25). Nowiny Psychologiczne, 3, 39-56.
 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2010). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Ogińska-Bulik N. (2011). Rola prężności w zapobieganiu negatywnym skutkom stresu zawodowego. W: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu (s. 485-498). Łodź: Wydawnictwo UŁ.
 • Ogińska-Bulik N. Juczyński Z. (2012). Prężność jako wyznacznik pozytywnych i negatywnych konsekwencji doświadczonej sytuacji traumatycznej. Polskie Forum Psychologiczne, 17(2), 395-410.
 • Ostaszewski K. (2005). Druga strona ryzyka. Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia, 2(144), 1-3.
 • Pasikowski T., Sęk H. (2006). Psychologia zdrowia: teoria, metodologia i empiria. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Piórowski K. i in. (w druku). Kwestionariusz Elastyczności Poznawczej.
 • Sinclar V.G., Wallston K.A. (2004). The development and psychometric evaluation of the Brief Resilience Coping Scale. Assesment, 11(1), 94-101.
 • Tugade M.M., Fredrickon B.L, Feldman Barrett L. (2004). Psychological resilience and positive emotional granularity; Examining the benefits of positive emotions on coping and health. Journal of Personality, 72, 1162-1187.
 • Turkiewicz-Maligranda A. (2014). Prężność osobowa jako osobowościowy zasób zdrowotny. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 4(2), 173-176.
 • Wagnild G., Young H.M. (1993). Development and psychometric evaluation of the resilience scale. Journal of Nursing Measurement, 1, 162-178.
 • Woźniewicz A., Kalinowska J., Basińska M.A. i Pietrulewicz B. (2014). Personal resources and daily life fatigue in caregivers of persons with paraplegia. Polish Journal of Applied Psychology, 12(4), 31-42.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03594bc7-9cb9-462e-aa8e-03f31b24e84f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.