Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 9 | 4 | 252-258

Article title

Pole elektromagnetyczne emitowane przez elektroniczne przyrządy laboratoryjne

Content

Title variants

EN
Electromagnetic Field Emitted by Electronic Laboratory Instruments

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule ukazano aktualność i uzasadniono potrzebę badań pola elektromagnetycznego emitowanego przez elektroniczne przyrządy laboratoryjne. Teoretyczne rozważania na temat istoty pola elektromagnetycznego, jego źródeł, możliwości pomiaru uzupełniono badaniami pola elektromagnetycznego w otoczeniu dwóch przyrządów powszechnie stosowanych w laboratorium elektroniki: generatora funkcyjnego oraz zasilacza laboratoryjnego. Przeprowadzone badania wykazały, że przyrządy laboratoryjne emitują fale elektromagnetyczne w znacznym zakresie częstotliwości od 50 Hz do 10 kHz. Natężenie pola elektromagnetycznego w otoczeniu badanych urządzeń mieści się w granicach normy, a jego maksymalna wartość dla generatora funkcyjnego wynosi 218,6 V/m (składowa elektryczna) oraz 44,15 T (składowa magnetyczna), a dla zasilacza laboratoryjnego – 221 V/m oraz 37,05 T.
EN
In the article the need for research the electromagnetic field emitted by electronic laboratory instruments is shown and justified. Theoretical considerations about the essence of the electromagnetic field, its sources, and the possibilities of the electromagnetic field were surrounded by two devices commonly used in the electronics laboratory: a function generator and a laboratory power supply. The tests have shown that laboratory instruments emit electromagnetic waves over a large frequency range from 50 Hz to 10 kHz. The intensity of the electromagnetic field around the tested devices is within the normal range, and is maximum value for the functional generator is 218.6 V/m (electric component) and 44.15 T (magnetic component), and for the power supply – 221 V/m and 37.05 T.

Year

Volume

9

Issue

4

Pages

252-258

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Katedra Inżynierii Komputerowej, Polska

References

 • Bogucki, J., Chudziński, A., Połujan, J. (2007). Emisja elektromagnetyczna urządzeń w praktyce. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 1–2, 85–95.
 • Extremely Low Frequency Fields (2007). Geneva: WHO Press.
 • Inglot-Siemaszko, M. (1999). Człowiek w otoczeniu elektromagnetycznym. Rzeszów: Wyd. PR.
 • Kalisz, J. (1999). Pola elektromagnetyczne a zdrowie człowieka. Radioelektronik. Audio-HiFi-Video, 10, 12–13.
 • Kalisz, J. (1999). Pomiary pól elektromagnetycznych. W: Radioelektronik. Audio-HiFi-Video, 7, 7–9.
 • Marszałek, A. (2013). Elektronika. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Mazurek, P.A. (2012). Laboratorium podstaw kompatybilności elektromagnetycznej. Lublin: Wyd. PL.
 • Rawa, H. (2001). Elektryczność i magnetyzm w technice. Warszawa: PWN.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15.04.2004 w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania. Dz.U., 2004, nr 73, poz. 659.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29.06.2016 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne. Dz.U. 2016, poz. 950.
 • Strojny, J. (2003). Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych. Kraków: Wyd. AGH.
 • Więckowski, T.W. (1997). Pomiar emisyjności urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wrocław: Wyd. PWr.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-035b6add-2bc6-4848-be9f-3996a04e3b10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.