PL EN


2016 | 4 | 46 - 52
Article title

Multikulturalizm i jego wpływ na bezpieczeństwo demokracji liberalnej

Content
Title variants
EN
Multiculturalism and its impact on the security of liberal democracy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wielokulturowość jest jednym z najważniejszych tematów debaty publicznej we współczesnym świecie zachodnim. Problem ten jest rozpatrywany przede wszystkim w kontekście trudności z dostosowaniem grup mniejszościowych do życia w społeczeństwach zachodnich, które są jedną z przyczyn kryzysu współczesnych ustrojów demokratycznych. Artykuł jest próbą rozpoznania podstawowych sprzeczności pomiędzy założeniami teorii multikulturalizmu a teoretycznymi podstawami liberalnych demokracji
EN
Multiculturalism is one of the most important issues discussed in the public forum of the modern western world. This issue is considered in the context of difficulties with the adaptation of the minority groups to the life in democratic societies, which is seen as one of the reasons for modern democratic systems’ crisis. The article attempts to recognize basic contradictions between assumptions of multicultural theories and theoretical foundations of liberal democracies
Year
Volume
4
Pages
46 - 52
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
References
 • Finer Samuel E. 1975. State- and Nation-Building in Europe: The Role of the Military. W The Formation of National States in Western Europe, red. Charles Tilly. Princeton, N.J.: Princeton University Press
 • Fukuyama Francis. 2009. Koniec historii. Kraków: Znak
 • Kukathas Chandran. 2003. The Liberal Archipelago. A Theory of Diversity and Freedom. Oxford-New York: Oxford University Press
 • Kymlicka Will. 1995. Multicultural citizenship. Oxford-New York: Oxford University Press
 • Kymlicka Will. 2007. Multicultural Odysseys. Navigating the New International Politics of Diversity. Oxford-New York: Oxford University Press
 • Kymlicka Will. 2001. Politics in the Vernacular. Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. Oxford-New York: Oxford University Press
 • Legutko Ryszard. 2007. Traktat o wolności. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria
 • Lilla Mark. 2009. Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód. Warszawa: W.A.B
 • MacIntyre Alasdair. 1996. Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Mill John Stuart. 2005. Utylitaryzm. O wolności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Oakeshott Michael. 2008. O postępowaniu człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Parekh Bhikhu. 2000. Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory. London: MacMillan Press Ltd
 • Pettit Philip. 1997. Republicanism. A Theory of Freedom and Government. Oxford-New York: Oxford University Press
 • Poggi Gianfranco. 2010. Państwo. Jego natura, rozwój i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (wersja ebook)
 • Taylor Charles. 1994. The Politics of Recognition. W Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition, red. Amy Gutmann. Princeton, N.J.: Princeton University Press
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0362daa4-d96f-4281-b80b-0ea2f6f1fb25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.