PL EN


2016 | 1(23) | 281 - 288
Article title

Rozwój nieruchomości mieszkaniowych – ustawa deweloperska od teorii do praktyki

Content
Title variants
EN
Development of residential properties – developer act from theory to practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł opisuje rozwój rynku nieruchomości w Polsce po 1989 r., kiedy nastąpiła transformacja gospodarki z centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Przełomowym momentem w rozwoju ww. rynku było wprowadzenie w dniu 16 września 2011r ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego tzw. „Ustawa Deweloperska”. Artykuł ten ukazuje funkcjonowanie ustawy w praktyce i udowadnia, że ustawa nie chroni potencjalnego nabywcy, natomiast obciąża go dodatkowymi kosztami, których wcześniej nie ponosił. Obecnie koszty ponoszone są przez nabywcę i dewelopera. Te dodatkowe koszty to nic innego jak zyski poszczególnych grup interesu czyli: Urzędów Skarbowych, notariuszy, ubezpieczycieli, pośredników oraz banków. Reasumując, ustawa deweloperska przyczyniła się do umocnienia pozycji banków udzielających kredyty potencjalnym nabywcom lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz banków obsługujących rachunki powiernicze, zarówno otwarte jak i zamknięte, jednocześnie umożliwia pełną kontrolą nad nieswoimi środkami finansowymi. Słowa kluczowe:
EN
The article describes the development of the real estate market in Poland after the year 1989 - the Polish economy was transformed from the one, which was centrally planned to the market economy. The Act on Protection of Rights of Buyers of Residential Units and Single-Family Houses of 16 September 2011, so called „The Developer Act” can be considered as a turning point in this process. The following work presents how this act functions in practice and, at the same time, proves that the regulation does not protect the potential buyers, but it charges them with additional costs, which were not paid before. Currently, the costs are born by the buyer and developer. These additional expenses are anything but the profit for specific groups of interest such as Tax Offices, notaries public, insurers, intermediaries and banks. To sum up, the Developer Act has contributed to strengthening the position of the banks, which grant credits to the potential buyers of residential premises or single-family houses as well as the banks, which serve both the developers - open and closed trust accounts; moreover, the regulation enables a full control over the financial resources of third parties
Year
Volume
Pages
281 - 288
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Adamus Rafał, Groele Bartosz, Kuglarz Paweł, Machowska Aleksandra, Miczek Zbigniew, Płoch Janusz. 2012. Upadłość deweloperska. Warszawa: Difin.
 • Bieranowski Adam, Królikowska-Olczak Maria, Zięty Jakub Jan. 2014. Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego – wybrane zagadnienia. Warszawa: C.H. Beck.
 • Bryx Marek. 2006. Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Goldiszewicz Agnieszka. 2013. Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Jamróz Paweł, Kowalczyk-Rólczyńska Patrycja, Ostrowska Dorota, Spigarska Ewa, Staniszewska Aleksandra. 2015. Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa:Wolters Kluwer.
 • Kredzińska Iwona (red.). 2013. Ustawa deweloperska. Komentarz praktyczny do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Warszawa: Wydawnictwo Komentarzy Praktycznych.
 • Okolski Dariusz. 2013. Umowa o roboty budowlane. Warszawa: C.H. Beck.
 • Pyzol B. 2013. Opodatkowanie transakcji dotyczących nieruchomości. Zakup i sprzedaż. Budowa i przebudowa. ODDK.
 • Sadowska Joanna. 2014. Usługi deweloperskie w ujęciu księgowym i podatkowym, Warszawa: C.H.Beck.
 • Strzelczyk Ryszard. 2013. Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska). Komentarz. Warszawa: C.H.Beck
 • Szymańczyk Anna (red.). 2014. Umowa deweloperska w praktyce. Warszawa:Wolters Kluwer, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0363d979-593e-4afc-8849-e0b9c38f5d94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.