PL EN


2008 | 16 | 3-4(61-62) | 132-133
Article title

Zdzisław Malczewski SChr Ślady polskie w Brazylii. Marcas da presença polonesa no Brasil, tłumacze-nie Mariano Kawka, Biblioteka Iberyjska: Muzeum Hi-storii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, War-szawa, 2008, 320 str.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
16
Issue
Pages
132-133
Physical description
recenzja książki
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-036a02cb-9dc2-4614-b464-e4e318d0f810
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.