PL EN


2007 | 3 | 46-51
Article title

Klimat dla rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w Małopolsce w świetle badań empirycznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper elaborates on the influence of regional factors (mezoenvironment) on tourist enter-prises development in the region. These factors create so called favorable regional climate fortourist entrepreneurship development. Analyzing impact of mezzoenvironment factors on to-urist enterprises development, the authors limit themselves only to small and medium-sizedtourist enterprises considering their dominant character in tourist sector, as well as the keysignificance for development of entrepreneurship and region or country competitiveness. Thearticle presents results of empirical research conducted on a random sample of small and me-dium-sized tourist enterprises in Ma³opolska Province.
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Polska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczoœści i Innowacji, Polska
References
 • Badania ruchu turystycznego w Małopolsce, 2004, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.
 • Bednarczyk M. i in., 2002, Ekologiczna kolejka górska elementem zrównoważonego rozwoju regionu turystycznego w Polsce, w ramach projektu „Europejska Inicjatywa EUREKA E! RAIL MOUNT”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (maszynopis powielony).
 • Bednarczyk M. i in., 2004, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych, 2004, Urząd Miasta Krakowa, Kraków (maszynopis powielony).
 • Małopolska w liczbach, 2004, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Rapacz A. i in., 2001, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wach K., Istota otoczenia regionalnego w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw [w:] „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu”1023/2004 pt. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, R. Brol (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wach K., 2005, Model badania wpływu otoczenia regionalnego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, Z. Zioło (red.), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów.
 • Wach K., Rola państwa i samorządu terytorialnego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania”, 2/2004, Uniwersytet Gdański, Sopot.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-036edd93-097e-49ea-80b1-2876316587f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.