PL EN


2019 | 2/2019 (82) | 32-52
Article title

Technology, Business Models and Competitive Advantage in the Age of Industry 4.0

Content
Title variants
Technologia, modele biznesowe i przewaga konkurencyjna w erze Przemysłu 4.0
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Industry 4.0 is a concept which sets out a way of understanding the observed revolutionary changes in the organization of manufacturing processes and their impact on businesses and societies. The scale and scope of changes already underway are seen as so large as to mark the advent of a new industrial age. While technology innovation is widely recognized as a key determinant of firm success in this new age, the role of business models (BMs) and business model innovation (BMI) remains understudied, and therefore potentially underestimated in this setting. Thus, the aim of this paper is to analyze how BMs and BMI relate to technology innovation in shaping the competitive advantage of firms in the age of Industry 4.0. As the topic is far too broad for any single empirical analysis, the author’s ambition is to lay theoretical groundwork for future empirical studies. To achieve that, integration and reinterpretation of several separate streams of managerial literature is required, for which interpretative literature review has been selected as the most appropriate research method. The study shows that BMs (and thus BMI) mediate in the commercialization of new technologies, build on and leverage technology innovation, elicit and foster such innovation, and cause disruption, changing rules of the game and triggering new waves of technology innovation. As a separate type of innovation, BMI can be a source of competitive advantage superior to technology innovation. These findings suggest that focusing on technology innovation while downplaying BMI would result in only partial understanding of the sources of competitive advantage in the age of Industry 4.0.
PL
Przemysł 4.0 to koncepcja, która określa sposób rozumienia obserwowanych rewolucyjnych zmian w organizacji procesów produkcyjnych i ich wpływu na przedsiębiorstwa i społeczeństwa. Skala i zakres tych zmian są tak wielkie, że postrzegane są jako wyznaczające nadejście nowej ery przemysłowej. Podczas gdy innowacje technologiczne są powszechnie uznawane za kluczowy czynnik decydujący o sukcesie przedsiębiorstw w tej nowej erze, rola modeli biznesowych i innowacji modelu biznesowego pozostaje niedostatecznie zbadana, a zatem potencjalnie niedoszacowana w tym kontekście. Dlatego celem tego artykułu jest analiza, w jaki sposób modele biznesowe i innowacje modelu biznesowego odnoszą się do innowacji technologicznych w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej firm w dobie Przemysłu 4.0. Ponieważ temat jest zbyt szeroki dla pojedynczej analizy empirycznej, ambicją autora jest położenie teoretycznych podstaw dla przyszłych badań empirycznych. Aby to osiągnąć, wymagana jest integracja i reinterpretacja kilku oddzielnych strumieni literatury menedżerskiej, dla których jako najbardziej odpowiednią metodę badawczą wybrano interpretatywny przegląd literatury. Badanie pokazało, że modele biznesowe i (a tym samym innowacje modeli biznesowych) pośredniczą w komercjalizacji nowych technologii, wykorzystują je i rozwijają się dzięki nim, wywołują i wspierają takie innowacje, zmieniają reguły gry i wywołują nowe fale innowacji technologicznych. Jako oddzielny typ innowacje modeli biznesowych mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej nad innowacjami technologicznymi. Wyniki te sugerują, że skupienie się na innowacjach technologicznych przy jednoczesnym bagatelizowaniu lub umniejszaniu roli innowacyjnych modeli biznesowych prowadzić może do silnie ograniczonego zrozumienia źródeł przewagi konkurencyjnej w dobie Przemysłu 4.0.
Year
Issue
Pages
32-52
Physical description
Dates
published
2019-05-06
Contributors
 • Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
References
 • 1. Aguinis, H., & Solarino, A. (2019). Transparency and replicability in qualitative research: The case of interviews with elite informants. Journal of Strategic Management, forthcoming. https://doi.org/10.1002/smj.3015.
 • 2. Al-Debei, M., & Avison, D. (2010). Developing a unified framework of the business model concept. European Journal of Information Systems, 19(3), 359–376.
 • 3. Amit, R., & Schoemaker, P. (1993). Strategic assets and organizational rent. Strategic Management Journal, 14(1), 33–46. https://doi.org/10.1002/smj.4250140105.
 • 4. Amit, R., & Zott, C. (2001). Value creation in e-Business. Strategic Management Journal, 22(6/7), 493–520.
 • 5. Baden-Fuller, C., & Haefliger, S. (2013). Business models and technological innovation. Long Range Planning, 46, 419–426.
 • 6. Baheti, R., & Gill, H. (2011). Cyber-physical Systems. In: T. Samad, A.M. Annaswamy (eds.), The impact of Control Technology (pp. 161–166). IEEE Control Systems Society. Retrieved from: www.ieeecss.org.
 • 7. Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17(1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108.
 • 8. Bashir, M., & Verma, R. (2017). Why Business Model Innovation Is the New Competitive Advantage. IUP Journal of Business Strategy, 14(1), 7–17.
 • 9. Baumeister, R., & Leary, M. (1997). Writing narrative literature reviews. Review of General Psychology, 1(3), 311–320. http://dx.doi.org/10.1037/1089-2680.1.3.311.
 • 10. Beaver, G. (2000). Technology, culture and competitive advantage: Inextricable links, Strategic Change, 9(3), 145–146.
 • 11. Berrich, A., & Benkaddour, A. (2016). The effect of information technology on competitive advantage of firm: the role of environmental uncertainty. The International Journal of Management Science and Information Technology, 22, 16–39.
 • 12. Brown, S., & Eisenhardt, K. (1998). Competing on the Edge: Strategy as Structured Chaos. Boston: Harvard Business School Press.
 • 13. Carr, N. (2004). Does It Matter? Information Technology and the Corrosion of Competitive Advantage. Harvard Business Press.
 • 14. Butler, P., Hall, T., Hanna, A., Mendonca, L., Auguste, B., Manyika, J., & Sahay A., (1997). A revolution in interaction. The McKinsey Quarterly, 1, 5–23.
 • 15. Casadesus-Masanell, R., & Zhu, F. (2013). Business model innovation and competitive imitation. The case of sponsor-based business models. Strategic Management Journal, 34(4), 464–482.
 • 16. Chesbrough, H. (2006). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business Press.
 • 17. Chesbrough, H. (2007). Business model innovation: It’s not just about technology anymore. Strategy & Leadership, 35(6), 12–17.
 • 18. Chesbrough, H. (2010). Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. Long Range Planning, 43, 354–363.
 • 19. Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. (2002). The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spin-off Companies. Industrial and Corporate Change, 11(3), 529–555.
 • 20. Christensen, C. (1997). The Innovator’s Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business. Cambridge, MA: Harvard Business Press.
 • 21. Christensen, C. (2001). The Past and Future of Competitive Advantage. MIT Sloan Management Review, 42(2), 105–109.
 • 22. Christensen, C. (2006). The ongoing process of building a theory of disruption. Journal of Product Innovation Management, 23(1), 39–55.
 • 23. Christensen, C., Horn, M., & Johnson, C. (2008). Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns. McGraw-Hill Irwin.
 • 24. Chyba, Z. (2014). Potencjał technologiczny a kreowanie konkurencyjności przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 2, 21–25.
 • 25. Coff, R. (1999). When Competitive Advantage Doesn’t Lead to Performance: Resource-Based View and Stakeholder Bargaining Power. Organization Science, 10(2), 119–133.
 • 26. Cooper, H. (1998). Synthesizing research: a guide for literature reviews. (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • 27. Czakon, W. (2015). Wstęp. In: W. Czakon (ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. 3rd ed. (extended). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 28. DaSilva, C., & Trkman, P. (2014). Business model: what it is and what it is not. Long Range Planning, 47(6), 379–389.
 • 29. D’Aveni, R. (1994). Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering. New York: Free Press.
 • 30. D’Aveni, R., Dagnino, G., & Smith, K. (2010). The age of temporary advantage. Strategic Management Journal, 31(13), 1371–1385. https://doi.org/10.1002/smj.897.
 • 31. Demil, B., & Lecocq, X. (2010). Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency. Long Range Planning, 43, 227–246.
 • 32. Desmet, D., Maerkedahl, N., & Shi, P. (2017). Adopting an ecosystem view of business technology. Retrieved from: https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/adopting-an-ecosystem-view-of-business-technology (30.11.2018).
 • 33. Devaraj, S., & Kohli, R. (2003). Performance Impacts of Information Technology: Is Actual Usage the Missing Link?, Management Science, 49(3), 273–289.
 • 34. De Jong, M., & van Dijk, M. (2015). Disrupting beliefs: A new approach to business model innovation. Retrieved from: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/disrupting-beliefs-a-new-approach-tobusiness-model-innovation.
 • 35. Dickson, P., (1992). Toward a general theory of competitive rationality. Journal of Marketing, 56(1).
 • 36. Doganova, L., & Eyquem-Renault, M. (2009). What do business models do? Innovation devices in technology entrepreneurship. Research Policy, 38(10), 1559–1570.
 • 37. Doz, Y., & Kosonen, M. (2010). Embedding strategic agility: A leadership agenda for accelerating business model renewal. Long Range Planning, 43, 370–382.
 • 38. Drath, R., & Horch, A. (2014). Industrie 4.0: Hit or Hype? IEEE Industrial Electronics Magazine, 8(2), 56–58. https://doi.org/10.1109/MIE.2014.2312079.
 • 39. Eisenhardt, K. (1989). Making fast strategic decisions in high-velocity environments. Academy of Management Journal, 32(3), 543–576.
 • 40. European Commission. (2017). Germany: Industrie 4.0. Digital Transformation Monitor. Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Industrie%204.0.pdf (15.11.2018).
 • 41. European Patent Office. (2017). Patents and the Fourth Industrial Revolution. European Patent Office.
 • 42. Evans, J., & Benefield, P. (2001). Systematic reviews of educational research: does the medical model fit? British Educational Research Journal, 27, 527–541.
 • 43. Falencikowski, T. (2013). Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • 44. Ferrier, W. (2001). Navigating the competitive landscape: The drivers and consequences of competitive aggressiveness. Academy of Management Journal, 44, 858–877.
 • 45. Flint, G., & Van Fleet, D. (2005). A Comparison and Contrast of Strategic Management and Classical Economic Concepts: Definitions, Comparisons, and Pursuit of Advantages. Retrieved from: http://www.uvsc.edu/schools/business/facultyScholar/jbi/jbi_v3.html.
 • 46. Foss, N., & Saebi, T. (2017). Fifteen Years of Research on Business Model Innovation: How Far Have We Come, and Where Should We Go? Journal of Management, 43(1), 200–227.
 • 47. Gawer, A., & Cusomano, M. (2013). Industry Platforms and Ecosystem Innovation. Journal of Product Innovation Management, 31(3), 417–433. https://doi.org/10.1111/jpim.12105.
 • 48. Gilbert, C., Eyring, M., & Foster, R. (2012). Two Routs to Resilience. Harvard Business Review, 90 (12), 65–73.
 • 49. Glabiszewski, W., & Grego-Planer, D. (2016). Abilities to exploit newly-acquired Technologies as a source of competitive advantage of finance companies in Poland, Management, 20(2), 35–48. https://doi.org/10.1515/manment-2015-0049.
 • 50. Gołuchowski J. (2007). Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Katowice: Wydawnictwo AE.
 • 51. Grant, M., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 1 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal, 26, 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x.
 • 52. Greenhalgh T., Thorne, S., & Malterud, K. (2018). Time to challenge the spurious hierarchy of systematic over narrative reviews? European Journal of Clinical Investigation, 8(6), e12931. https://doi.org/10.1111/eci.12931.
 • 53. Grindley, P. (1991). Turning Technology into Competitive Advantage. Business Strategy Review, 2(1), 35–48.
 • 54. Hamel, G. (2000). Leading the Revolution. Boston MA: Harvard Business School Press. Hammersley, M. (2001). On ‘Systematic’ Reviews of Research Literatures: a ‘narrative’ response to Evans & Benafield. British Educational Research Journal, 27(5), 543–554.
 • 55. Heim, G., & Sinha, K. (2001). A Product-Process Matrix for Electronic B2C Operations: Implications for the Delivery of Customer Value. Journal of Service Research, 3(4), 286–299. https://doi.org/10.1177/109467050134002.
 • 56. Hofmann, E., & Rüsch, M. (2017). Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. Computers in Industry, 89, 23–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.compind.2017.04.002.
 • 57. Jazdi, N. (2014). Cyber physical systems in the context of Industry 4.0. 2014 IEEE International Conference on Automation. Quality and Testing, Robotics. Cluj-Napoca, Romania, 1–4. https://doi.org/10.1109/AQTR.2014.6857843.
 • 58. Jin, Y., Vonderembse, M., & Ragu-Nathan, T. (2013). Proprietary technologies: Building a manufacturer’s flexibility and competitive advantage. International Journal of Production Research, 51(19), 5711–5727.
 • 59. Johnson, M., Christensen, C., & Kagermann, M. (2008). Reinventing Your Business Model. Harvard Business Review, 86(12), 50–59.
 • 60. Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0. Industrie 4.0 Working Group of Acatech. Berlin.
 • 61. Kaplan, R., & Norton, D. (1992). The Banalced Scorecard – Measures that Drive Performance. Harvard Business Review, 70(1), 71–79.
 • 62. Karabegović, I. (2018). The role of industrial and service robots in the industrial revolution – “Industry 4.0”. Acta Technica Corvininesis – Bulletin of Engineering, 11(2), 11–16.
 • 63. Kim, M., & Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 • 64. Kiron, D. (2017). Why Your Company Needs More Collaboration. MIT Sloan Management Review, Fall Issue.
 • 65. Kohli, R., & Devaraj, S. (2003). Measuring Information Technology Payoff: A Meta-Analysis of Structural Variables in Firm-Level Research. Information Systems Research, 14(2). https://doi.org/10.1287/isre.14.2.127.16019.
 • 66. Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. (2015). A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 3, 18–23.
 • 67. Lei, D. (1997). Competence-building, technology fusion and competitive advantage: the key roles of organisational learning and strategic alliances. International Journal of Technology Management, 14(2–4), 208–237. https://doi.org/10.1504/IJTM.1997.001724.
 • 68. Lepak, D. Smith, K., & Taylor, S. (2007). Value Creation and Value Capture: A Multilevel Perspective. Academy of Management Review, 22(1), 180–194.
 • 69. Liao, Y., Deschamps, F., Lourdes, E., & Ramos, L. (2017). Past, present and future of Industry 4.0 – a systematic literature review and research agenda proposal. International Journal of Production Research, 55(12), 3609–3629. http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2017.1308576.
 • 70. Liu, Q., & Vasarhelyi, M. (2014). Questions in AIS Research: Measurement, Information Processing, Data Analysis, and Reporting. Journal of Information Systems, 28(1), 1–17.
 • 71. Lund, M., & Nielsen, C. (2014). The Evolution of Network-based Business Models Illustrated Through the Case Study of an Entrepreneurship Project. Journal of Business Models, 2(1), 105–121.
 • 72. Lycett, M. (2013). ‘Datafication’: making sense of (big) data in a complex world. European Journal of Information Systems, 22(4), 381–386. https://doi.org/10.1057/ejis.2013.10.
 • 73. Ma, H. (2000). Of Competitive Advantage: Kinetic and Positional. Business Horizons, 43(1), 53–64.
 • 74. MacLure, M. (2005). ‘Clarity bordering on stupidity’: where’s the quality in systematic review? Journal of Education Policy, 20, 393–416.
 • 75. Makadok, R., & Coff, R. (2002). The theory of value and the value of theory: Breaking new ground versus reinventing the wheel. Academy of Management Review, 27, 10–13.
 • 76. Massa, L., & Tucci, C. (2013). Business model innovation. In: M. Dodgson, D. Gann, N. Phillips (eds), The Oxford Handbook of Innovation Management (pp. 420–441). OUP Oxford.
 • 77. Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter. Harvard Business Review, 80(5), 86–92.
 • 78. Massa, L., Tucci, C.L., & Afuah, A. (2017). A critical assessment of business model research. Academy of Management Annals, 11(1), 73–104.
 • 79. Maurya, A. (2012). Running lean: iterate from plan A to a plan that works. O’Reilly Media Inc.
 • 80. McAdam, R., Bititci, U., & Galbraith, B. (2017). Technology alignment and business strategy: A performance measurement and Dynamic Capability perspective. International Journal of Production Research, 55(23), 7168–7186.
 • 81. McGrath, R.G. (2010). Business models: a discovery driven approach. Long Range Planning, 43, 247–261.
 • 82. McGrath, R. (2013). The End of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy Moving as Fast as Your Business. Boston, MA: Harvard Business Review Press.
 • 83. McKinsey. (2015). Industry 4.0: How to navigate digitization of the manufacturing system. McKinsey & Company.
 • 84. Mitchell, D., & Coles, C. (2003). The ultimate competitive advantage of continuing business model innovation. Journal of Business Strategy, 24(5), 15–22.
 • 85. Mizik, N., & Jacobson, R. (2003) Trading Off Between Value Creation and Value Appropriation: The Financial Implications of Shifts in Strategic Emphasis. Journalof Marketing, 67(1), 63–76.
 • 86. Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J. (2005). The entrepreneur’s business model: toward a unified perspective. Journal of Business Research, 58(6), 726–735.
 • 87. Murmann, J. (2003). Knowledge and Competitive Advantage: The Coevolution of Firms, Technology,and National Institutions. Cambridge: Cambridge University Press.
 • 88. Narasimhan, O., Rajiv, S., & Dutta, S. (2006). Absorptive Capacity in High-Technology Markets: The Competitive Advantage of Haves. Marketing Science, 25(5), 510–524.
 • 89. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Wiley & Sons.
 • 90. Paprocki, W. (2016). Koncepcja Przemysł 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej. In: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (eds), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (pp. 39–57). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa.
 • 91. Pateli, A., & Giaglis, G. (2005). Technology innovation-induced business model change: A contingency approach. Journal of Organisational Change Management, 18, 167–183.
 • 92. Patzelt, H., Knyphausen-Aufsess, D.Z., & Nikol, P. (2008). Top management teams, business models, and performance of biotechnology ventures: an upper echelon perspective. British Journal of Management, 19, 205–221.
 • 93. Penc-Pietrzak, I. (2015). Charakterystyka zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa w warunkach hiperkonkurencji. Studia Ekonomiczne, 229, 143–156.
 • 94. Pietrewicz, L. (2017). Business model innovation: A driving force behind the fourth industrial revolution. Paper presented at the Management in the Digital Era conference, Prague.
 • 95. Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension. Garden City: Doubleday.
 • 96. Polowczyk, J. (2011). Przewaga konkurencyjna – trwała czy tymczasowa? Przegląd Organizacji, 6, 6–10.
 • 97. Poniatowska-Jaksch, M. (2018). Dynamiczne zdolności źródłem przewag konkurencyjnych platform wirtualnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3, 82–91.
 • 98. Poovendran, R. (2010). Cyber-Physical Systems: Close Encounters Between Two Parallel Worlds. Proceedings of the IEEE, 98(8), 1363–1366. https://doi.org/10.1109/JPROC.2010.2050377.
 • 99. Porter, M. (1985a). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
 • 100. Porter, M. (1985b). Technology and competitive advantage. Journal of Business Strategy, 5(3), pp. 60–78.
 • 101. Powell, T., & Dent-Micallef, A. (1997). Information technology as competitive advantage: The role of human, business, and technology resources. Strategic Management Journal, 18(5), 375–405.
 • 102. Prahalad, C., & Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 68(3), 79–91.
 • 103. Prester, J., Buchmeister, B., & Palčič, I. (2018). Effects of Advanced Manufacturing on Manufacturing Company Performance. Journal of Mechanical Engineering, 64(12), 763–771. https://doi.org/10.5545/sv-jme.2018.5476.
 • 104. Remane, G., Hanelt, A., Tesch, J., & Kolbe, L. (2017). The business model pattern database – A tool for systematic business model innovation. International Journal of Innovation Management, 21(1), 1–61.
 • 105. Rubera, G., & Kirca, A. (2012). Firm Innovativeness and Its Performance Outcomes: A Meta-Analytic Review and Theoretical Integration. Journal of Marketing, 76(3), 130–147. https://doi.org/10.1509/jm.10.0494.
 • 106. Sabherwal, R., & Jeyaraj, A. (2015). Information Technology Impacts on Firm Performance: An Extension of Kohli and Devaraj (2003). MIS Quarterly, 39(4), 809–836.
 • 107. Sait, S., Muharam, F., Thoo, A., Sulaiman, Z., Zakuan, N., & Tan, L. (2018). Impacts of Technology Assessments on Firm Performance. AIP Conference Proceedings 2018, p. 020009-1-020009-10.
 • 108. Schlund, S., & Baaij, F. (2018). Describing the technological scope of Industry 4.0 – A review of survey publications. LogForum, 14(3), 341–353. http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.289.
 • 109. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum.
 • 110. Sethi, V., & King, W. (1994). Development of Measures to Assess the Extent to Which an Information Technology Application Provides Competitive Advantage. Management Science, 40(12), 1601–1627.
 • 111. Shafer, S., Smith, H., & Linder, J.C. (2005). The power of business models. Business Horizons, 48(3), 199–207.
 • 112. Short, J. (2009). The Art. Of Writing a Review Article. Journal of Management, 35(6), 1312–1317. https://doi.org/10.1177/0149206309337489.
 • 113. Simonson, I. (2005). Determinants of Customers’ Responses to Customized Offers: Conceptual Framework and Research Propositions. Journal of Marketing, 69(1), 32–45.
 • 114. Sołoducho-Pelc, L. (2016). Przewaga konkurencyjna – główne trendy badawcze. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 444, 422–433. https://doi.org/10.15611/pn.2016.444.38.
 • 115. Sousa, P., Manso, V., Costa, J., & Almeida, F. (2011). Ontology for entrepreneurs – risk analysis for start-up tech. Journal of Advanced Research in Management, 3(1), 59–68.
 • 116. Stabell, C., & Fjeldstad, O. (1998). Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops, and Networks. Strategic Management Journal, 19(5), 413–437.
 • 117. Strange, R., & Zucchella, A. (2017). Industry 4.0, global value chains and international business. Multinational Business Review, 25(3), 174–184. https://doi.org/10.1108/MBR-05-2017-0028.
 • 118. Stratopoulos, T. (2016). Duration of Competitive Advantage due to Emerging Technology Adoption. Academy of Management Annual Meeting Proceedings.
 • 119. Teece, D. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43(2), 172–194.
 • 120. Teece, D.J. (2017). Business models and dynamic capabilities. Long Range Planning (in press).
 • 121. Teece, D., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509–533.
 • 122. Timmers, P. (1998). Business models for electronic markets. Electronic Markets, 8(2), 3–8.
 • 123. Tornikoski, E., Rannikko, H., & Heimonen, T. (2017). Technology-Based Competitive Advantage of Young Entrepreneurial Firms: Conceptual Development and Empirical Elaboration. Journal of Small Business Management, 55(2), 200–215.
 • 124. Treacy, M., & Wiersema, F. (1995). The Discipline of Market Leaders. Addison-Wesley.
 • 125. Urbanek, G. (2011). Od operacyjnej do strategicznej przewagi konkurencyjnej. Przegląd Organizacji, 12, 6–10.
 • 126. Voelpel, S., Leibold, M., & Tekie, E. (2004). The wheel of business model reinvention: how to reshape your business model to leapfrog competitors. Journal of Change Management, 4(3), 259–276.
 • 127. Weinman, J. (2012). Cloudonomics: The Business Value of Cloud Computing. Hoboken, NJ: Wiley.
 • 128. Weinmann, J. (2015). Digital Disciplines: Attaining Market Leadership via the Cloud, Big Data, Social, Mobile, and the Internet of Things. Wiley CIO.
 • 129. Williamson, O. (1996). The mechanisms of governance. Oxford and New York: Oxford University Press.
 • 130. Wirtz, B.W., Pistoia, A., Ullrich, S., & Göttel, V. (2016). Business Models: Origin, Development and Future Research Perspectives. Long Rang Planning, 49, 36–54.
 • 131. Zott, C., & Amit, R. (2008). The fit between product market strategy and business model: implications for firm performance. Strategic Management Journal, 29(1), 1–26.
 • 132. Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The Business Model: Recent Developments and Future Research. Journal of Management, 37(4), 1019–1042.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-037200b6-063e-4db2-9369-0fdb0acd66fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.