Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 (809) | 197-210

Article title

Różnicowanie ceny za świadczenie ochrony ubezpieczeniowej ze względu na płeć a wycena ryzyka w ubezpieczeniach działu I

Title variants

EN
Gender Differentiation of Insurance Premium and Risk Valuation in Life Insurance

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zapisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zabraniają stosowania czynnika płci przy indywidualnej wycenie ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń nie może różnicować składek i świadczeń poszczególnych podmiotów ze względu na ich płeć. W ubezpieczeniach na życie płeć, obok wieku, jest kluczowym czynnikiem determinującym poziom ryzyka. Składki ustalane z wykorzystaniem tablic trwania życia budowanych oddzielnie dla mężczyzn i kobiet istotnie różnią się. W obliczu konieczności kalkulowania składki ujednoliconej, bardzo istotne staje się monitorowanie struktury płci portfela przyjmowanego do ubezpieczeń. W artykule zaprezentowano jak zmiana udziału kobiet i mężczyzn w ubezpieczanej populacji wpływa na poziom ujednoliconej składki nettow podstawowych typach ubezpieczeń – ubezpieczeniu na życie, terminowym ubezpieczeniu na życie, ubezpieczeniu na dożycie i ubezpieczeniu kombinowanym.
EN
According to the Act of 11 September 2015 on insurance and reinsurance, the insurance companies cannot use gender as a factor in the individual premium calculation. Insurers cannot differentiate the individual premiums and benefits due to the gender of the insured person. In life insurance, gender together with age, is a key factor determining risk level. Premiums based on life tables built separately for men and women are significantly different. In the face of necessity of unisex premium calculation, monitoring of the portfolio gender structure is crucial. The research results presented in the article indicate how proportion of women and men in insured population influences unisex net premium in whole life insurance, term insurance, pure endowment and endowment.

Contributors

  • dr inż. Małgorzata Jeziorska, Uniwersytet Łódzki, Instytut Finansów, Katedra Ubezpieczeń

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0372e8d4-dc7a-4ab9-83ba-1efab6768142
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.