PL EN


2019 | 1(61) | 230–253
Article title

Ograniczenia dostępu do pornografii w internecie (kwestie braku definicji pojęcia pornografia oraz zobowiązań wynikających z konwencji genewskiej z 1923 r.)

Authors
Content
Title variants
EN
Restrictions on access to pornography in the Internet (issues of the lack of definition of pornography and obligations under the Geneva Convention of 1923)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
There is no comprehensive definition of pornography in the Polish legal system. The legislator only made a fragmentary definition of pornography in relation to “child pornography”. In author’s opinion an attempt to form a comprehensive definition of “pornography” or its semantic counterparts should take into account several fundamental issues, including the possibility to distinguish between pornography and eroticism. Solutions included in the International Convention of 1923 on Combating the Circulation and Trade of Pornographic Publications and in the Criminal Code were based on two non-complementary models of regulation regarding the access to pornography. Due to the partial outdating of reasons underlying the adoption of the above convention, the author of the opinion suggests to consider termination of the convention by Poland.
Year
Issue
Pages
230–253
Physical description
Contributors
  • Ekspert ds. legislacji BAS; pawel.bachmat@sejm.gov.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3511-5425
References
  • Budyn-Kulik M., Glosa do wyroku SN z dnia 23 listopada 2010 r., IV KK 173/10, LEX nr 125982.
  • Budyn-Kulik M., Kulik M. [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, Komentarz. Art. 117–221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.
  • Cybichowski Z., Pornografia [w:] Encyklopedia podręczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego), t. II, red. Z. Cybichowski, Warszawa 1926–1930.
  • Filar M., Pornografia, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1993, nr 8–9.
  • Filar M., Przestępstwa seksualne w nowym kodeksie karnym [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, z. 2, Warszawa 1997.
  • Konarska-Wrzosek V., Komentarz do art. 202 Kodeksu karnego [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, 2018, LEX nr 571118.
  • Mozgawa M., Komentarz aktualizowany do art. 202 Kodeksu karnego [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, 2018, LEX nr 578892.
  • Przyborowska-Klimczak A., Zapobieganie i zwalczanie pornografii w świetle dokumentów międzynarodowych [w:] Pornografia, red. M. Mozgawa, 2011, LEX nr 132679.
  • Warylewski J., Rozdział IV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności [w:] System prawa karnego, t. 10, Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. J. Warylewski, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0375e7cd-799b-4202-9564-5765b5084557
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.