PL EN


2015 | 1(11) | 71-79
Article title

Action Into Change, Power Into Resistance

Content
Title variants
PL
Jakie działanie – taka zmiana, jaka władza – taki opór
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author’s considerations have been inspired by the work of Maria Czerepaniak-Walczak (Między dostosowaniem a zmianą. Elementy edukacyjnej teorii emancypacji [Between Adaptation and Change. Elements of the Educational Emancipation Theory]), and Jürgen Habermas (The Theory of Communicative Action) and deal with the mechanisms of structural change as they are performed within the lifeworld based on the logic of the world imaginings transformation (the cognitive-moral development of an individual and society). The article aims at justifying the thesis that the nature of power and the resulting resistance are part of the system of social action determining the change in the public sphere.
PL
Przedmiotem rozważań autorki, inspirowanych pracami Marii Czerepaniak-Walczak (Między dostosowaniem a zmianą. Elementy edukacyjnej teorii emancypacji) oraz Jürgena Habermasa (Teoria działania komunikacyjnego) są mechanizmy działania zorientowane na zmianę strukturalnych komponentów świata życia codziennego, u podstaw których leży logika przekształceń wyobrażeń o świecie (rozwój poznawczo-moralny jednostki i społeczeństwa). Celem artykułu autorka uczyniła uzasadnienie tezy, zgodnie z którą charakter władzy oraz związany z nią opór uwikłane są w system działań społecznych w sferze publicznej determinujących zmianę.
Year
Issue
Pages
71-79
Physical description
Contributors
 • University of Szczecin
References
 • Butler, J. 2014. Tak, żądamy niemożliwego! Praktyka Teoretyczna, www.praktykateoretyczna.pl. Accessed: March 20, 2014.
 • Czerepaniak-Walczak, M. 1995. Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnejteorii edukacji. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Czerepaniak-Walczak, M. 2006. Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Galston, W.A. 1999. Cele liberalizmu. Kraków, Znak.
 • Habermas, J. 1983. Niektóre trudności próby związania teorii z praktyką. Wprowadzenie do nowego wydania. In: J. Habermas. Teoria i praktyka. Wybór pism. Warszawa, PIW.
 • Habermas, J. 1999. Teoria działania komunikacyjnego. Vol. I, II. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Habermas, J. 2005. Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Habermas, J. 2007. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Laclau, E. 2004a Dlaczego puste znaczące mają znaczenie dla polityki? In: E. Laclau.Emancypacje. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Laclau, E. 2004b. Emancypacje. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Mouffe, Ch. 2005a. Agonistyczny model demokracji. In: Ch. Mouffe. Paradoks demokracji. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Mouffe, Ch. 2005b. Paradoks demokracji. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Mouffe, Ch. 2005c. Wittgenstein, teoria polityczna i demokracja. In: Ch. Mouffe. Paradoksdemokracji. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Rosanvallon, P. 2011. Kontrdemokracja. Polityka w dobie nieufności. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Wasilewski, J. 2007. Czy demokracja deliberatywna naprawi współczesną demokrację? In: Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej. Ed. J. Reykowski. Warszawa, Wydawnictwo SWPS Academica.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03760bd3-b2ac-4d16-90fb-dcc40ec0bc1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.