PL EN


2013 | 7 | 171-189
Article title

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej w dokumentach Rady Europejskiej

Content
Title variants
EN
European Union’s Climate Policy in the European Council’s Documents
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
UE przyjęła walkę z globalnym ociepleniem i z emisją gazów cieplarnianych za priorytet swojej aktywności już u progu lat 90. Bardziej niż inni aktorzy (USA, Chiny, Rosja) przyczyniała się do realizacji protokołu z Kioto, a w 2005 r. uruchomiła pierwszą międzynarodową giełdę pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych. Zagadnienie to wielokrotnie było poruszane na spotkaniach Rady Europejskiej. Jednak kryzys 2008 r. zmniejszył unijne zaangażowanie w ochronę klimatu. Można wręcz uznać, że recesja gospodarcza skuteczniej od zakazów ograniczyła emisję gazów cieplarnianych.
EN
Fighting global warming and greenhouse gas emissions became a priority of the EU’s activity already shortly before 1990s. Compared to other actors (the USA, China, Russia), it contributed more to the implementation of the Kyoto Protocol, and in 2005 it launched the first international green house gas emission permit exchange. This issue has been repeatedly discussed during European Council meetings. However, the 2008 crisis reduced the EU’s engagement in climate protection. One can even say that economic recession was more effective in reducing green house gases than any bans.
Year
Issue
7
Pages
171-189
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, KatedraEuropeistyki, ul. Koszarowa 3, 51-149
References
 • Brodawka D., Zmiany klimatu jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa, Warszawa 2009
 • Early estimates of CO2 emissions from energy use. In 2012, CO2 emissions in the EU27 are expected to have decreased by 2.1% compared with 2011; Eurostat / Newsrelease 80/2013 - 29 May 2013.
 • Francioni F., The role of the EU in promoting reform of the UN in the field of human rights and environmental protection, [w:] Martin Ortega (red.), The European Union and the United Nations; Partners in effective multilateralism; “ChP” nr 78; June 2005, Paris
 • Luterbacher U., Degradation – Environment, climate change, and the Kyoto Protocol, [w:] Antonio Missiroli (red.) Disasters, Diseases, Disruptions: a new D-drive for the EU, “ChP” nr 83, September 2005, Paris
 • Posiedzenie RE w Brukseli 23-24 marca 2006 r. Konkluzje Prezydencji; RUE, Bruksela, 18 maja 2006 r. 7775/1/06 REV 1.
 • Posiedzenie RE w Brukseli 14 grudnia 2007 r., Konkluzje Prezydencji; RUE, Bruksela, 14 lutego 2008 r. 16616/1/07 REV 1, CONCL 3.
 • RE w Brukseli, 22-23 marca 2005 r., Konkluzje Prezydencji; Bruksela, 23 marca 2005 r., 7619/1/05 REV 1 CONCL 1.
 • RE w Brukseli 15-16 grudnia 2005 r. Konkluzje Prezydencji; Bruksela, 30 stycznia 2006 r. 15914/1/05 REV 1.
 • RE w Brukseli, 15-16 czerwca 2006 r. Konkluzje Prezydencji; Bruksela, 17 lipca 2006 r. 10633/1/06 REV 1.
 • RE w Brukseli 8-9 marca 2007 r. Konkluzje Prezydencji; Bruksela, 9 marca 2007 r. 7224/07 CONCL 1.
 • RE w Brukseli 21-22 czerwca 2007 r. Konkluzje Prezydencji, Bruksela, 20 lipca 2007 r. 11177/1/07 REV 1, CONCL 2.
 • RE w Brukseli 13-14 marca 2008 r., Konkluzje Prezydencji; RUE, Bruksela, 20 maja 2008 r. 7652/1/08 REV 1, CONCL 1.
 • RE w Brukseli 19-20 czerwca 2008 r., Konkluzje Prezydencji; Bruksela, 17 lipca 2008 r. 11018/1/08 REV 1, CONCL 2.
 • RE w Brukseli 19-20 marca 2009 r. Konkluzje Prezydencji; Bruksela, 29 kwietnia 2009 r. 7880/1/09 REV 1, CONCL 1.
 • RE w Brukseli 18-19 czerwca 2009 r. Konkluzje Prezydencji; Bruksela, 10 lipca 2009 r. 11225/2/09 REV 2, CONCL 2.
 • RE w Brukseli 10-11 grudnia 2009 r. Konkluzje; Bruksela, 11 grudnia 2009 r., EUCO 6/09, CO EUR 6, CONCL 4.
 • RE 25-26 marca 2010 r. Konkluzje, Bruksela, 26 marca 2010 r., EUCO 7/10, CO EUR 4, CONCL 1.
 • RE 28-29 października 2010 r. Konkluzje, Bruksela, 30 listopada 2010 r., EUCO 25/1/10, REV 1, CO EUR 18, CONCL 4.
 • RE 16-17 grudnia 2010 r. Konkluzje, Bruksela, 25 stycznia 2011 r., EUCO 30/1/10, REV 1, CO EUR 21, CONCL 5.
 • RE 23 października 2011 r. Konkluzje, Bruksela, 30 listopada 2011 r., EUCO 52/1/11, REV 1, CO EUR 17, CONCL 5.
 • RE 7-8 lutego 2013 r. Konkluzje (Wieloletnie Ramy Finansowe), Bruksela, 8 lutego 2013 r., EUCO 37/13, CO EUR 5, CONCL 3.
 • RE 22 maja 2013 r. Konkluzje, Bruksela, 23 maja 2013 r., EUCO 75/1/13, REV 1, CO EUR 7, CONCL 5.
 • Szymacha A., Społeczno-gospodarcze skutki handlu emisjami CO2 – wybrane aspekty teoretyczne, [w:] Grażyna Maniak (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Szczecin 2008
 • http://wyborcza.pl/1,95959,6061820,Sukces_o_gorzkim_smaku_porazki.html#ixzz2etsE2cGN, 12.09.2013.
 • http://money.cnn.com/2013/06/11/news/economy/co2-emissions-record-high/index.html, 08.09.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0378e316-caa5-4693-be7e-f04b0b392bd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.