PL EN


2019 | 7 | 151-159
Article title

An interpretative research in the didactic process: critical discourse analysis

Content
Title variants
PL
Badanie interpretacyjne w procesie dydaktycznym: krytyczna analiza dyskursu
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Interakcje dydaktyczne podejmowane w każdym procesie nauczania-uczenia się wymagają od ucznia wewnętrznego rozumienia i umiejętności dekodowania. Gdy nauczyciel rozpoczyna proces nauczania, tworzy swego rodzaju kanał, kod, system, który sprawia, że komunikacja jest możliwa. Język używany w procesie dydaktycznym należy analizować, ponieważ wpływa on na ten proces, wzmacnia osiąganą jakość i efektywność. Język oraz różnorodność mowy używanej w edukacji są zagadnieniami, które wzbudzają duże zainteresowanie, a prace nad ich poznaniem trwają od połowy XX w. W pracy zaprezentowano obecne ramy teoretyczne i istotne odkrycia badaczy, aby następnie przeprowadzić analizę języka w interakcjach dydaktycznych. Większą uwagę skupiono na ogólnym użyciu języka niż na analizie różnych poziomów językowych. Autorzy pokazali, w jaki sposób używany jest język podczas nauczania, jaka jest jego rola i jak realizować komunikację w procesie dydaktycznym.
EN
Roughly speaking, the didactic interaction assumed in any teaching-learning process necessarily needs an internal comprehension and decoding process by the students. Particularly, whenever a teacher develops any teaching process he/she establishes a channel, a code, a system that makes possible communication. In this sense, the language used in the didactic processes is relevant to be analysed as far as it highly contributes to the students’ learning process and enhance to achieve quality and effectiveness. More precisely, the study of language and variety of speech used in education is an area that has aroused great interest and has continued to be studied since the mid twentieth century. In this research we will examine the current theoretical framework and the findings of relevant authors to keep on with the analysis of the language of didactic interaction. Thus, we will restrict our attention to general uses rather than on the analysis of the different linguistic levels. In this paper we will analyse how we use language when teaching, what meanings we convey and how communication is reached in the didactic interaction process.
Year
Volume
7
Pages
151-159
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • University of Zaragoza
 • University of Zaragoza
References
 • Bernat A., La reforma educativa como lenguaje vacío. Actas del VIII Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Artificiales, 197–204, 1992.
 • Broudy H.S., The role of analysis in educational philosophy, “Educational Theory”, XII: 261–269, 1964.
 • Edel A., Analytic philosophy of education at the crossroad, “Educational Theory”, XXII: 131–153, 1972.
 • Esteve J.Mª., Lenguaje educativo y teorías pedagógicas, Madrid, Anaya 1979.
 • Kneller G.F., La lógica y el lenguaje de la educación, Buenos Aires, El Ateneo 1969.
 • Peters R.S., Etics and Education, Londres, Allen and Unwin 1966.
 • Ryle G., The Concept of Mind, London, Hutchinson 1949.
 • Scheffler I., The Language of Education, Illinois, Springfield 1960.
 • Smith O. & Ennis R.H., Lenguaje y conceptos en educación, Buenos Aires, El Ateneo 1971.
 • Soler J.R., Estado actual y estrategias para futuribles de la formación a lo largo de la vida, Libro de Actas del VI Congreso Internacional de Formación para el Trabajo, 369–379, Zaragoza,
 • Editorial Tornapunta Ediciones 2013.
 • Soler J.R., La participación social en la construcción de la democracia, reto consustancial a la formación a lo largo de la vida, Madrid, Tornapunta 2009.
 • Soler R., El poder de las palabras: un análisis del lenguaje pedagógico, Zaragoza, Mira Editores 2015.
 • Soler R., Lafarga P. & Ramos M., La Competencia Digital de docentes en formación en un contexto educativo de innovación tecnológica. In Hinojo F.J, Aznar I. & Cáceres Mª.P. (eds), Avances en
 • recursos TIC e innovación educativa, 152–161, Madrid, Dykinson 2019.
 • Yin R., Case study research. Design and methods. Applied social research methods series, Newbury Park CA, Sage 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-9888
EISSN
2544-1205
ISBN
978-83-7996-775-9
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-037a7659-7700-4db0-bf65-52917970eb6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.