Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2003 | Tom 1 Nr VIII | 267-283

Article title

Derywaty rzeczownikowe z "нe-" prefiksalnym w języku ukraińskim : (paralele w języku polskim)

Content

Title variants

RU
Іменникові деривати з не- префіксальним (українсько-польські паралелі)

Languages of publication

PL

Abstracts

RU
У проведеному словотвірному аналізі іменникових дериватів з префіксом не- подасться класифікація похідних в аспекті дериваційної основи. Такий підхід дозволяє виявити основні афікси у групі „деривати суфіксальні” та виділити специфічний клас - „деривати парадигматичні”. За характером твірних основ у групі похідних суфіксальних з не- префіксальним найчисленішим в українській та польській мовах є клас відприкметникових дериватів з формантом -ість (-ość). У словотвірному типу відсубстантивних похідних з суфіксом -ість продуктивними виявляються основи з абстрактним значенням. Іменники, що мотивуються конкретними або особовими основами зустрічаються дуже рідко. Укатегорії „носій ознаки” найпродуктивніше використовуються словотвірні типи з суфіксами -ник (-пік), -ець (-ес) та -иця, -ка. У польській мові категорія потіпа attributiva поширена неособовими носіями ознаки. Слід відзначити, що іменникові деривати з не- префіксальним в основному являються моносемічними одиницями.

Keywords

Year

Volume

Pages

267-283

Physical description

Dates

published
2003-12-01

Contributors

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03837f1d-2678-4378-8a8a-e07cac5a2ac5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.