Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(43) | 43-51

Article title

The Role of Foreign Capital Invested in the Form of Foreign Direct Investment in the Economy of the Opolskie Voivodship in the Years 1990–2015

Authors

Title variants

PL
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju województwa opolskiego, w latach 1990–2015

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article provides an assessment of the role of FDI in the regional economy based on the levels of economic efficiency: structural changes of the economy, economic stimulating activity, employment, modernization of the production apparatus and exchange with foreign countries. The following considerations seek to answer the questions to what extent has FDI become a catalyst for economic growth in the region and has it been a tool for benefiting the investors. The author drew attention to the effects generated by foreign companies in the domestic environment and their response to the global economic crisis.
PL
Artykuł zawiera ocenę roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w regionalnej gospodarce w podstawowych płaszczyznach efektywności ekonomicznej: zmianach strukturalnych w gospodarce, pobudzaniu aktywności ekonomicznej, zatrudnieniu, modernizacji aparatu wytwórczego oraz wymiany z zagranicą. Rozważania zmierzają do odpowiedzi na pytanie: na ile zjawisko to stało się katalizatorem wzrostu gospodarczego w regionie, na ile zaś było wyłącznie instrumentem realizacji korzyści inwestorów? Autorka zwróciła uwagę na efekty generowane przez przedsiębiorstwa zagraniczne w krajowym otoczeniu oraz ich reakcję na kryzys światowy rozpoczęty w 2008 r.

Contributors

author
  • Opole University of Technology

References

  • Bernat, M. 2006. “Enterprises with Foreign Capital on the Job Market of Opole Silesia Region.” In Human Capital as Development Factor of the Region. Macro- and Microeconomic Approach, edited by K. Heffner and K. Malik, 201–213. Warszawa: Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences.
  • Czeczko, S., and E. Szefler. 2006. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku. Warszawa: GUS.
  • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 roku. 2014. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS.
  • Kania, M.H. 2006. “Niemieckie inwestycje bezpośrednie na Śląsku Opolskim w okresie transformacji.” Śląsk Opolski no. 16 (2):25–32.
  • Kania, M.H. 2007. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Śląsku Opolskim w latach 1990–2005, Studia i Monografie/Politechnika Opolska. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Wydawnictwo Instytut Śląski.
  • Kania, M.H. 2009. The Economic and Cultural Conditions and Consequences of Direct German Investments in Poland, Studia i Monografie/Politechnika Opolska. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
  • Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2006. Opole: Urząd Statystyczny w Opolu.
  • Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2014. Opole: Urząd Statystyczny w Opolu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0384ac0c-0e77-455d-b267-426400c3e7d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.