Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(24) | 57-78

Article title

Muzealnictwo książki w Polsce – rozważania teoretyczne i rzeczywistość Bibliologiczny rekonesans badawczy*

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The Museology of Books in Poland – Theoretical Considerations and the Reality. A Bibliological Research Appraisal

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano poglądy badaczy na muzealnictwo książki, definicje i funkcje muzeów w polskiej literaturze naukowej, oraz podkreślono znaczenie placówek muzealnych w procesie zachowania dziedzictwa kulturowego narodu. Szczególny akcent położony został na zagadnienia związane z książką jako specyficznym obiektem muzealnym. Analizie rozpoznawczej poddano państwowe muzea książki oraz prywatne inicjatywy kolekcjonerów.
EN
The article presents the opinions of researchers, definitions and functions of museums in Polish scholarly literature and emphasises the significance of museum institutions in the process of preserving the cultural heritage of people. Special emphasis is put on the problems associated with the book as a peculiar museum object. The appraisal-related analysis covers not only state museums of books but also private initiatives of collectors.

Contributors

References

 • Ascott, R. (1995). Muzeum Cyfrowe. Kultura telematyczna i sztuczne życie. Magazyn Sztuki, (6/7), 287–300. Biblioteka na Koszykowej. Pobrane z: http://www.biblpubl.waw.pl/godzinyotwarcia5/czytelnia-muzeum-ksiki-dziecicej (20.11.2014). Book Art Museum. Pobrane z: http://www.book.art.pl/index.php/press-room (5.01.2016). Borusiewicz, M. (2012). Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. Chętnik, A. (1996). Muzea regionalne jako ośrodki kulturalno-naukowe. Kultura i Wychowanie, 34(1), 91–98. Eric Carle Museum of Picture Book Art. Pobrane z: https://www.carlemuseum. org/ (5.01.2016). Jóźwiak, M. (2011). Muzea książki – tradycje i zadania. Bibliotheca Nostra, 4(26), 85–90. Kiciński, A. (2004), Muzea: strategie i dylematy rozwoju. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Kinderboekenmuseum. Pobrane z: http://www.kinderboekenmuseum.nl/ (22.12.2016). Komza, M. (2003). Muzea sztuki książki. W: M. Komza (red.), Sztuka książki: historia – teoria – praktyka (s. 255–268). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Kotwica, A (2011). Koszalińskie Wydawnictwo Kurtiak i Ley – historia i współczesność. Bibliotheca Nostra, 4(26), 115–125. Kubista, M. (red.) (1996). Muzeum Najmniejszych Książek Świata Zygmunta Szkocnego: stała ekspozycja pod patronatem Prezydenta Miasta Katowic. Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki.
 • Kubista, M. (red.) (1996). Muzeum Najmniejszych Książek Świata Zygmunta Szkocnego: stała ekspozycja pod patronatem Prezydenta Miasta Katowic. Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki.
 • Lipińska, A., Radziszewska, M. (2011). Muzeum Ilustracji Książkowej. Bibliotekarz Lubuski. Pobrane z: http://bibliotekarzlubuski.pl/index.php ?option=com_content&view=article&id=158:muzeum-ilustracji-ksikowej& catid=35:artykuy&Itemid=54 (5.01.2016).
 • Misiak, J. (2002). Współczesna książka artystyczna. Res Historica, (3), 359–361.
 • Munro, T. (1965). Wychowawcza funkcja muzeum sztuki. W: I. Wojnar (red.), Wychowanie przez sztukę. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Museum Books. Pobrane z: http://www.museumbooks.demon.co.uk/ (5.01.2016).
 • Munro, T. (1965). Wychowawcza funkcja muzeum sztuki. W: I. Wojnar (red.), Wychowanie przez sztukę. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Museum Books. Pobrane z: http://www.museumbooks.demon.co.uk/ (5.01.2016).
 • Muzea prywatne, kolekcje lokalne: raport z badań. Pobrane z: http://www. ariari.org/images/stories/raport_muzea_prywatne.pdf (5.01.2016).
 • Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego: zbiory muzealne. Pobrane z: http://muzeumksiazkikucharskiej.pl/ (5.01.2016).
 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu: kto jest kto. Pobrane z: http://www.mnwr. art.pl/CMS/kto_jest_kto/MuzeumSztukiKsiazki.html (5.01.2016).
 • Punkt Informacji Kulturalnej: Wrocław: Muzeum Sztuki Książki. Pobrane z: http://pik.wroclaw.pl/Muzeum-Sztuki-Ksiki-m532.html (5.01.2016).
 • Skutnik, J. (2008). Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Turos, L. (1999). Muzeum – swoista instytucja kultury. Wybrane problemy w ujęciu historycznym i współczesnym. Warszawa: Ypsylon.
 • Wojnar, I. (1991). Muzeum czyli trwanie obecności. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Wykaz posiadanych zbiorów Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego: Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego. Pobrane z: http://muzeumksiazkikucharskiej. pl/ (5.01.2016).
 • Żygulski, Z., jun. (1982). Muzea na świecie: wstęp do muzealnictwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0387a09e-ad2e-4e50-9053-ef9afce8e9d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.