PL EN


2018 | Volume 6 (2018) Issue No. 2: Economic Growth, Innovations and Lobbying | 91-105
Article title

Lobbying activities in relation to the implementation of EU Directive 91/477 / EEC on the control and acquisition of weapons

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Public affairs and lobbying support the dynamics of today`s global business world, and are important as a result. Lobbying is not an industry that is well known and understood by many people. Only a few people have any real idea what lobbyists do and why. Therefore the aim of the paper is to explore this sphere of business, and to describe lobbying activities related to the process of the implementation of Directive 91/477/EEC in Czech legislation and the attitude of Czech society towards this directive. Our research showed that opinions are shared among the members of parliament, the government and interest groups regarding the implementation of this directive in Czech legislation, i.e. the directive violates current Czech legislation which restricts consumers and arms manufacturers. In addition, the adoption of this directive would significantly reduce the rights of citizens to carry weapons and limit the export of the products of arms manufacturers.
Contributors
References
 • Bažantová, I. (2007), Lobbing a korupce při tvorbě veřejné politiky, Praha: Prospektrum.
 • BBC News. (2008), Lobbying, available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/82529.stm (accessed 27 March 2018).
 • Fiala, P. (2009), Evropeizace zájmů: politické strany a zájmové skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav.
 • Haldane, J. (2004), Values, education and the human world: Essays on education, culture, politics, religion and science. Exeter: Imprint Academic.
 • Harden, S.T. (2006), Lobbying ethics and reform, New York: Nova Publishers.
 • Hodges, M. Wood, G.E. (1998), Aby váš hlas byl vyslyšen: úvod do lobbování v České republice, Praha: Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací. Malá ediční řada ICN.
 • Chvojka, J. (2017), Vláda schválila návrhy na opatření k regulaci lobbing, available at:https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jan_chvojka/aktualne/vlada-schvalila-navrhy-na-opatreni-k-regulaci-lobbingu-153552/)(accessed 29 March 2018).
 • Chylíková, J. (2008), Evropská komise zavedla registr lobbistů, zápis je dobrovolný. Hospodářské noviny, available at: http:// zahranicni.ihned.cz/evropa-slovensko/c1-25634310 -evropska-komise-zavedla-registr-lobbistu-zapis-je-dobrovolny(accessed 28 March 2018).
 • Kopecký, J. (2017), Budeme bránit držení zbraní, i kdyby od EU hrozily sankce, slibuje ODS. available at: https://zpravy.idnes.cz /drzeni-zbranievropska-smernice-ods-d73/domaci.aspx?c=A170117_131834_domaci_kop (accessed 28 March 2018).
 • Kupka, P., Laryš, M., Smolík, J. (2009), Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy: Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav.
 • López-Guerra, C. (2017), Equal subjects, Philosophy & Public Affairs, 45(4): 321-355.
 • Mearsheimer, J.J. Walt, S.M. (2014), Izraelská lobby a americká zahraniční politika, Žďár nad Sázavou: Bodyart Press, Merriam – Webster Dictionary (2018), available at: https://www.merriam-webster.com/ (accessed 20 March 2018).
 • Muller, K.B., Laboutková, Š, Vymětal, P. (2010), Lobbing v moderních demokraciích, Praha: Grada.
 • Otáhal, T., Wawrosz, P., Palát, M. (2013), What is the contribution of the theory of redistribution systems to the theory of corruption? Národohospodářský obzor.
 • Pallikkathayil, J. (2017), Resisting Rawlsian political liberalism, Philosophy & Public Affairs, 45(4): 413-426.
 • Parry, J. (2017), Defensive harm, consent, and intervention, Philosophy & Public Affairs, 45(4): 356-396.
 • Pitrová, M., Kubová, R. (2010), Regulace procesu prosazovánní zájmů v Evropské unii: Lobbistické kodexy chování, available at: https://mv.iir.cz/article/view/375(accessed 28 March 2018).
 • Petrillo, P.L. (2013), Form of government and lobbying in UE and UK, available at: https://www.apertacontrada.it/2013/02/21/form-of-government-and-lobbies-in-uk-and-ue -a-comparative -perspective/(accessed 22 March 2018).
 • Random House Unabridged Dictionary (1966), The Random House Dictionary of the English Language, The Unabridged Edition.
 • Šebek, J.,J. (2005), A guide to effective lobbying in the Czech Republic. available at: http://www.dbm.cz/pfile/2how_to_lobby _en_lowres.pdf (accessed 3 June 2018).
 • Šedivý, M., Medlíková, O. (2012), Public relations, fundraising a lobbing: Pro neziskové organizace, Praha: Grada.
 • The Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union (2015), available at: http://www.aalep.eu/lobbying-landscape-czech-republic (accessed 25 March 2018).
 • Thomson, S., John, S. (2007), Public affairs in practice: A practical guide to lobbying, Philadephia: Kogan Page.
 • Transparency International (2012), available at: http://www.transparency.org/cpi2012/results (accessed 25 March 2018).
 • Transparency International (2015), available at: https://www.transparency.cz/tiskova-konference-lobbing-a-jeho-regulace-v-eu-a-v-cr/) (accessed 28 March 2018).
 • Weithman, P. (2017), In defense of a political liberalism. Philosophy & Public Affairs, 45(4): 397-412.
 • Zachová, A. (2017), Směrnice EU občany neodzbrojí, své zvraně si budou moci ponechat. available at: http://euractiv.cz/clanky/cr-v-evropske-unii/smernice-eu-obcany-neodzbroji-sve -zbrane -si-budou-moci-ponechat/ (accessed 27 March 2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-038a107a-f957-45c1-a328-0bf8b231f9dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.