Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 1(10) | 217-238

Article title

Mediewalizmy, neomediewalizm i rola archeologii w badaniu gier

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Medievalisms, neomedievalism and the role of archaeology in game studies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematem artykułu jest analiza możliwości i ocena potrzeby wykorzystania dorobku nauk historycznych (w  szczególności archeologii) w badaniu gier. W dotychczasowej dyskusji na ten temat dominuje przeświadczenie, że gry jako element ludyczny są zjawiskiem nastawionym na przyjemność i jako takie nie podlegają ewaluacji jako element kulturotwórczy. Wszelkie zaś wątki w grach z zasady stanowią rezultat niezobowiązującej kreacji. Nawet te wykorzystujące wiedzę historyczną, przedstawiające obraz dawnych czasów nie są rozpatrywane jako głos w dyskusji o promowanym wizerunku naszej rzeczywistej przeszłości. Pojawia się jednak pytanie, czy takie podejście nie jest wynikiem źle rozumianego postmodernizmu, gdzie w ramach problemów z „wielością prawd” częściej ocenia się stronę formalną niż merytoryczną. Tym samym legitymizuje się dowolne rekombinacje treści i propagowanie przestarzałych teorii, uznając je za jedną z wielu prawd, jakkolwiek by była ona już zdezaktualizowana.
EN
The aim of the article is to analyse the possibilities and the needs for achievements of historical sciences (especially archeology) in game studies. In the current discussion about this field, it is stated that games are merely entertainment, oriented only at pleasure, and as such are not a significant cultural element. All the stories in games are generally an effect of casual creation. Even those using historical knowledge and picturing the past are not actually evaluated as a voice in the discussion about the promoted image of our true past. The question is whether this approach is not a result of misguided postmodernism, where a part of the problem of “the multiplicity of truths” is often evaluating the form, not the content. If so, it legitimizes any recombination of the content and promotes obsolete theories, considering them as some of many truths, whether or not they were already outdated.

Journal

Year

Issue

Pages

217-238

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Polska Akademia Nauk, Warszawa

References

 • Bogucka, M. (2014). Wpływ zwycięstwa kultury masowej i  postmodernizmu na uprawianie badań historycznych. W: E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz (red.), Historia  – Dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości (s. 187–205). Kraków: Universitas.
 • Dąbrówka, A., Michalski, M. (2013). Wstęp. W: A. Dąbrówka, M. Michalski (red.), Oblicza mediewalizmu (s. 9–20). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Online: <http://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9875/1/D%C4%85br%C3%B3wka,%20Michalski,%20Oblicza%20mediewalizmu-wstep.pdf>.
 • Eco, U. (1996). Semiologia życia codziennego (tłum. J. Ugniewska, P. Salwa). Warszawa: Czytelnik.
 • Fugelso, K. (2010). Editorial Note. W: K. Fugelso (red.), Defining Neomedievalism(s) (s. xi–xiii), Cambridge: D. S. Brewer.
 • Kapell, M. W., Elliott, A. B. R. (2013). Introduction: To Build a Past That Will „Stand the Test of Time”: Discovering Historical Facts, Assembling Historical Narratives. W: M. W. Kapell, A. B. R. Elliott (red.), Playing with the Past. Digital Games and the Simulation of History (s. 1–30). New York: Bloomsbury Academic.
 • Kaufman, A. S. (2010). Medieval Unmoored. W: K. Fugelso (red.), Defining Neomedievalism(s) (s. 1–12). Cambridge: D. S. Brewer.
 • Kobyliński, Z. (2003). Quo vadis archaeologia? O przyszłości badań nad przeszłością. Archeologia Polski, 48(1/2), 223–234.
 • Kobyliński, Z. (2015). Which archaeology does the modern world need? W: J. Turek, K. Kristiansen, L. Šmejda (red.), Paradigm Found: Archaeological Theory Past, Present and Future. Essays in Honour of Evžen Neustupný (s. 156–166). Oxford: Oxbow Books.
 • Le Goff, J. (2015). Historia i pamięć (tłum. A. Gronowska, J. Stryjczyk). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Michalski, M. (2013). O  kilku sposobach przywoływania słowiańskiej przeszłości Polaków w pierwszej połowie XIX wieku. W: A. Dąbrówka, M. Michalski (red.), Oblicza mediewalizmu (s. 81–101). Poznań: WydawnictwoPoznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Online: <http://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9891/1/Michalski%2c%20Oblicza%20mediewalizmu.pdf>.
 • Nora, P. (1989). Between Memory and History: „Les Lieux de Mémoire”. Representations, 7(2), 7–24.
 • Olechnicki, K. (1997). Ruch Nowej Ery (New Age). Próba konceptualizacji teoretycznej. Kultura i Społeczeństwo, 41(3), 69–90.
 • Peterson, R. D., Miller, A. J., Fedorko, S. J. (2013). The Same River Twice: Exploring Historical Representation and the Value of Simulation in the „Total War”, „Civilization”, and „Patrician” Franchises. W: M. W. Kapell, A. B. R. Elliott (red.), Playing with the Past. Digital Games and the Simulation of History (s. 33–48). New York: Bloomsbury Academic.
 • Polets, I. (2013). Medieval Elements in the Movies and their Allure of Unknown World. W: A. Dąbrówka, M. Michalski (red.), Oblicza mediewalizmu (s. 193–205). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Regiewicz, A. (2013). Sposoby uobecniania średniowiecza w muzyce popularnej – przypadek rocka i heavy metalu. W: A. Dąbrówka, M. Michalski (red.), Oblicza mediewalizmu (s. 173–192). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Szacka, B. (2014). Stosunek do przeszłości i jej przeżywanie w ponowoczesnym świecie popkultury. W: E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz (red.), Historia – Dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości (s. 173–185). Kraków: Universitas.
 • Sołtysiak, M. (2015). Rogate hełmy sprzedają się lepiej? O  nieprzystawalności współczesnego stanu wiedzy historycznej do potrzeb projektantów gier. Homo Ludens, 7(1), 191–210. Online: <http://ptbg.org.pl/dl/198/Micha%C5%82%20SO%C5%81TYSIAK%20-%20Rogate%20he%C5%82my%20sprzedaj%C4%85%20si%C4%99%20lepiej%20%20O%20nieprzystawalno%C5%9Bci%20wsp%C3%B3%C5%82czesnego%20stanu%20wiedzy%20historycznej%20do%20potrzeb%20projektant%C3%B3w%20gier.pdf>.
 • Szpociński, A. (2014). Pamięć przeszłości i  strategie legitymizacyjne. W:  E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz (red.), Historia  – Dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości (s. 207–216). Kraków: Universitas.
 • Zalewska, A. (2009). Archeologia jako element współczesnych wyobrażeń kulturowych. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 4(1), 139–154. Online: <http://www.archeologia.univ.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2013/05/analecta_4/ANALECTA_tom_4_05_Zalewska.pdf>.
 • Ludografia
 • Bethesda Game Studios (2011). Skyrim [PC]. Bethesda Softworks, USA.
 • Blizzard Entertainment (2012). Diablo III [PC]. Blizzard Entertainment, USA.
 • Blizzard North (1996). Diablo [PC]. Blizzard Entertainment, USA.
 • Blizzard North (2000). Diablo II [PC]. Blizzard Entertainment, USA.
 • CD Projekt RED (2007). Wiedźmin [PC]. Atari, USA.
 • CD Projekt RED (2011). Wiedźmin 2: Zabójcy królów [PC]. CD Projekt RED, Polska.
 • CD Projekt RED (2015). Wiedźmin 3: Dziki Gon [PC]. CD Projekt RED, Polska.
 • Creative Assembly (2002). Medieval: Total War [PC]. Activision, USA.
 • Creative Assembly (2006). Medieval II: Total War [PC]. Sega, Japonia.
 • Firaxis Games (2001). Civilization III [PC]. Atari, USA.
 • Firaxis Games (2005). Civilization IV [PC]. Take-Two Interactive, USA.
 • Firaxis Games (2010). Civilization V [PC]. Take-Two Interactive, USA.
 • MicroProse (1991). Civilization [PC]. MicroProse, USA.
 • MicroProse (1996). Civilization II [PC]. MicroProse, USA.
 • Naughty Dog (2007). Uncharted: Drake’s Fortune [PS3, PS4]. Sony Computer Entertainment, Japonia.
 • Naughty Dog (2009). Uncharted 2: Among Thieves [PS3, PS4]. Sony Computer Entertainment, Japonia.
 • Naughty Dog (2011). Uncharted: Drake’s Deception [PS3, PS4]. Sony Computer Entertainment, Japonia.

Notes

PL
Data dostępu do źródeł internetowych wykorzystanych w tekście: 13 kwietnia 2017.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4555

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-038e1cd0-4142-43b1-a564-9fc75dc55b83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.