Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 54 | 2(22): Literatura i Język | 131-139

Article title

O LUBELSKIEJ KARTOTECE KOLĘDOWEJ

Title variants

EN
On the Lublin carol register

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article is a presentation of the Lublin carol register which is located in the “Ethnolinguistic Archive” Laboratory of the Institute of Polish Philology at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. The Laboratory collection consists of 1821 phonograms from field recordings from the years 1960-2017 that encompassed various genres of songs and spoken folklore. At the beginning of the 1990s, carol texts were separated from the collection and work on their descriptive-faceted description according to the principles formulated in the Literatura Ludowa (No 4-6, 1979) began. Currently, the carol register contains 6035 texts taken from 97 Polish publications (before 2000) and field recordings. It functions in both computerized (the KarKol database) and paper form. For the KarKol database, special indexes of incipits, sources, geographical names, genres as well as key words were elaborated. One can use the register in the “Ethnolinguistic Archive” Laboratory at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.

Year

Volume

54

Pages

131-139

Physical description

Contributors

References

  • G. Bączkowska, O zawartości i zasadach organizacji Archiwum Etnolingwistycznego UMCS w Lublinie, „Twórczość Ludowa” 1990, nr 4,
  • J. Bartmiński, O „Słowniku stereotypów i symboli ludowych”, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, koncepcja całości i redakcja J. Bartmiński, zastępca redaktora S. Niebrzegowska, t. I: Kosmos, cz. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996,
  • J. Bartmiński, B. Maksymiuk-Pacek, A. Michalec, Archiwum Etnolingwistyczne Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, [w:] IX Konferencija Doslidnikiv Narodnoj
  • Muziki Červonorus’kich (Galic’ko-Volodimirs’kich) ta Sumižnich Zemel’ (L’viv 2010), red. B. Lukanjuk, J. Ribak, Lviv 2010,
  • J. Bartmiński, Kolęda i jej odmiany gatunkowe, [w:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie, pod red. J. Bartmińskiego i Cz. Hernasa, Wrocław 1986, s. 78-184.
  • J. Bartmiński, A. Drozdowski, Z prac nad katalogiem kolęd polskich. Kryteria opisu i systematyki kolęd, [w:] Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich, pod red.
  • T. Budrewicza, S. Koziary, J. Okonia, Tarnów 1996

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0395564a-b1de-4c2d-b178-28f6e964a419
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.