PL EN


2017 | 24 | 57-67
Article title

Termin „scientology churchˮ w translacji języka prawnego w perspektywie języka kościelnego

Content
Title variants
EN
The term „scientology churchˮ in the legal language translation in the perspective of the ecclesiastical language
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The term „scientology churchˮ cannot be translated into Polish language as a compilation of the words „scientologyˮ and „churchˮ. Such phrase is incorrect in the legal language. This expression in the Polish legal language includes internal contradiction and is an oxymoron. The term „churchˮ is correlated to religion, which implies a connection to sacrum. Due to the fact that doctrinal teachings of scientology exclude existence of a higher godly power, the organization in question would not be taken in a legal way for a religious affiliation in the current regime. Therefore, it cannot have a status of a „churchˮ in the legal meaning.
Year
Issue
24
Pages
57-67
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Bator, A. (2000), Użycie normy prawnej w regulacji stosunków gospodarczych. Wrocław.
 • Bator, A./ A. Kozak (2005), Wykładnia prawa w zgodzie z konstytucją, (w:) S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej. Kraków, 5–32.
 • Davis, D.H. (2004), The Chuch of Scientology: in Pursuit of Legal Recognition, (w:) G. Besier (red.), Zeitdiagnosen: Religion and Conformity. Münster, 1–20.
 • Durkheim, E. (1990), Elementarne formy życia religijnego: system totemiczny w Australii. Warszawa.
 • Frantz, D. (1997), The Shadowy Story Behind Scientology’s Tax – Exempt Status, (w:) „New York Timesˮ 09.03.1997. (URL https://www.cs.cmu.edu/~dst/ Cowen/essays/nytimes.html).[Pobano 08.09.2017].
 • Fromm, E. (1966), Szkice z psychologii religii. Warszawa.
 • Glasenapp, H. von (1957), Die nichtchristlichen Religionen. Freiburg.
 • Gordon Melton, J. (2000), The Church of Scientology. Salt Lake City.
 • Guzik, M. (2000), Prawne aspekty działalności sekt religijnych w Polsce, (w:) „Państwo i Prawoˮ 3, 43–58.
 • Horodyski, M. (2000), UFO - mit współczesności, (w:) „Nomosˮ 30–31/2000, 123–148.
 • Jaschke, H.-G. (1996), Auswirkungen der Anwendung scientologischen Gedankenguts auf eine pluralistische Gesellschaft oder Teile von ihr in einem freiheitlich demokratisch verfassten Rechtssaat. Düsseldorf.
 • Krukowski, J. (2008), Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa.
 • Leszczyński, L. (2000), Tworzenie generalnych klauzul odsyłających. Lublin.
 • Lewis, J.R. (2009), Scientology. Oxford.
 • Markowski, A. (2010), Wielki słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa.
 • Mezglewski, A. (2008), Wprowadzenie do prawa wyznaniowego, (w:) A. Mezglewski/ H. Misztal/ P. Stanisz (red.), Prawo wyznaniowe. Warszawa.
 • Minhoff, Ch./ H. Lösch (1996), Neureligiöse Bewegungen – Struktur, Ziele, Wertungen. München.
 • Papieska Rada Iustitia et Pax (2005), Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Kielce.
 • Paprzycki, R. (2002), Sekty w demokratycznym państwie prawnym, (w:) „Palestraˮ 71, 7–8.
 • Pawłowicz, K. (2009), Wolność gospodarcza w kręgu mitów, (w:) W. Szwajdler/H. Nowicki (red.), Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej. Toruń.
 • Ringgren, H./ A. von Strom (1975), Religia w przeszłości i w dobie współczesnej. Warszawa.
 • Soper, J.C. (2001), Tribal Instinct and Religious Persecution: Why Do Western European States Behave So Badly? (w:) „Journal for the Scientific Study of Religionˮ 40.
 • Gizbert-Studnicki, T. (1986), Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej. Kraków/Warszawa.
 • Warchałowski, K. (2002), Wolność uzewnętrzniania religii i przekonań religijnych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, (w:) „Kwartalnik Prawa Publicznegoˮ 189, 1–2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03999464-a1a6-4cb1-abc6-08fc69333ff7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.