Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 28 | 4 English Online Version | 73-97

Article title

The Worker’s Employment Contract—the Legal Regulations of Interwar Poland

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In independent Poland, the foundations for a new area of law, that is, labour law were laid, abandoning the previously crucial principle of freedom of contract underlying the contractual relationship between an employee and the employer. On March 16, 1928, the President of the Republic of Poland issued an ordinance on labour contracts, defining mutual obligations of employees and their employers under an employment contract based on which the employee undertook to perform work for the employer against remuneration. The legislator permitted the conclusion of employment contracts in writing, orally or in any other customary form accepted in a given workplace. In exchange for the work performed, the employer was obliged to pay appropriate contractual remuneration, as specified in the employment agreement. Importantly, this ordinance contained a number of protective regulations that were designed to protect the worker and make his position towards the employer more equal. They included regulations concerning remuneration protection or the employer’s obligation to specify work rules. Most importantly, however, the ordinance protected the worker from immediate and unjustified dismissal.

Contributors

 • Faculty of Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin

References

 • Baszak, Łukasz: “Regulacje prawne umowy o pracę pracowników umysłowych w latach 1928-1939.” Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 5 (2016): 9–23.
 • Fenichel, Zygmunt. “Umowa o pracę w projekcie polskiego kodeksu cywilnego.” Głos Prawa 1–2 (1930): 288–300.
 • Jaśkiewicz, Wiktor. “Pozaumowne stosunki pracy.” Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 1 (1958): 3–28.
 • Jończyk, Jan. Prawo pracy. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1984.
 • Kempner, Stanisław. Prawo do pracy. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze, 1919.
 • Krzyśków, Barbara. “Pojęcie ochrony pracy w prawie pracy.” Bezpieczeństwo Pracy 6 (2006): 6–8.
 • Leser, Zygmunt. Umowa o pracę. Lwów: Wydawnictwo Księgarni Narodowej, 1935.
 • Lewy, Marceli. Prawo przemysłowe i robotnicze. Warszawa: Wydawnictwo F. Hoesicka, 1918.
 • Lityński, Adam. [Review] “Aneta Giedrewicz-Niewińska, Projekt kodeksu pracy z 1949 r., Wyd. Napoleon V, Oświęcim 2015, ss. 218.” Roczniki Administracji i Prawa 16, no. 1 (2016): 355–58.
 • Łapiński, Karol. Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2011.
 • Organiściak, Wojciech. “Prawo pracy II Rzeczypospolitej. Szkic dla celów dydaktycznych.” Z Dziejów Prawa 2 (2009): 233–57.
 • Płaza, Stanisław. Historia prawa na tle porównawczym. Okres międzywojenny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.
 • Rosmarin, Stefan. “Układ zbiorowy według kodeksu zobowiązań, a ustawy o zbiorowych stosunkach pracy.” Głos Prawa 12 (1933), 703–13.
 • Stańczyk, Elżbieta. “Środowisko pracy w II Rzeczypospolitej.” Przegląd Prawa i Administracji 77 (2008): 293–311.
 • Sterling, Helena. “Międzynarodowa organizacja pracy i jej działalność.” Warszawa: Wydawnictwo Księgarnia Robotnicza, 1928.
 • Wengierow, Jerzy. “Jeszcze o zależności pracownika w stosunku pracy.” Przegląd Prawa Pracy 2 (1939): 2–13.
 • Wertheim, Bronisław. “Charakter prawny umowy o pracę chałupniczą.” Głos Prawa 6 (1933): 713–23.
 • Zabiegliński, Krzysztof, and Zbigniew Łabaziewicz. “Polskie prawo pracy w okresie międzywojennym (wybrane zagadnienia).” Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 1 (2009): 239–50.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03a8ff0b-ff2b-47ed-8181-799435e67ddf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.