PL EN


2019 | 34 | 552-578
Article title

Znalezione przy „Plonie”. Działalność oddziału PAS KO NZW Białystok w wybranych meldunkach sierż. Tadeusza Bogatki „Plona” (1947–1949)

Content
Title variants
EN
Found by “Plon”. The Activities of the Branch Office of the Special Operation Service of the District Command of the National Military Union in Białystok in Selected Reports of Sergeant Tadeusz Bogatko “Plon” (1947–1949)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany wybór źródeł przedstawia historię działalności trzeciego oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Okręgu „XV” (Białystok) Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Oddział sierż. Tadeusza Bogatki „Plona”, bo o nim mowa, powstał w połowie 1947 r., a działalność zbrojną prowadził do lutego 1949 r. Kres jego istnieniu położyła śmierć dowódcy, który poległ w walce z komunistyczną grupą operacyjną. Podane do druku dokumenty to przede wszystkim meldunki, które zostały odnalezione przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji przy ciele zastrzelonego „Plona”. Stanowią istotne źródło umożliwiające poznanie fragmentu dziejów białostockiego okręgu NZW po komunistycznej amnestii z wiosny 1947 r.
EN
The presented selection of sources provides a picture of the history of the activities of the Third Unit of the Special Operation Service of the Command of District XV (Białystok) of the National Military Union. The unit of Sergeant Tadeusz Bogatko “Plon”, who is the main figure, was founded in mid-1947 and operated militarily until February 1949. Its end was marked by the death of the commander who was killed during a battle against a communist operational group. The source materials selected for printing include above all reports found by officers of the communist repression apparatus by the body of the shot “Plon”. The reports are an important source allowing to discover a fragment of the history of the Branch Office of the National Military Union in Białystok after the communist amnesty during spring of 1947.
Contributors
  • Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie
References
  • Bechta M., Muszyński W.J., Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956, Warszawa 2017.
  • Kułak J., Rozstrzelany oddział. 3. Wileńska Brygada NZW kapitana Rajsa „Burego”. Białostocczyzna 1945–1946, Warszawa–Krakow 2015.
  • Kułak J., W marszu, „Karta. Niezależny Miesięcznik Historyczny” 1991, nr 4.
  • Ostapiuk M., Komendant „Bury”. Biografia kpt. Romualda Adama Rajsa „Burego” 1913-1949, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019.
  • Urząd Bezpieczeństwa w województwie białostockim 1944–1956. Z badań nad strukturą i działalnością aparatu represji, red. M. Markiewicz, Białystok 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03a937b7-31b5-470f-909b-79140850e6cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.