Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 2(28) | 59-88

Article title

Kapitał intelektualny Lubelszczyzny - propozycja operacjonalizacji i pomiaru

Content

Title variants

EN
Intellectual Capital of Lubelszczyzna – the Attempt to Operationalisation and Measurement

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje propozycję operacjonalizacji i pomiaru kapitału intelektualnego (KI) regionu na przykładzie Lubelszczyzny zgodną z opracowanym wcześniej modelem konceptualnym. W operacjonalizacji zaproponowanego modelu wykorzystano zarówno podejście oparte na idei zbiorów rozmytych, jak i podejście właściwe modelowaniu strukturalnemu (analiza ścieżki). Zastosowane procedury pozwoliły: (1) zweryfikować poprawność proponowanego modelu teoretycznego oraz (2) skwantyfikować kapitał intelektualny Lubelszczyzny, pokazując, że istnieje wyraźny podział regionu na powiaty o odmiennym poziomie KI w ramach czterech wyróżnionych kategorii.
EN
The aim of the article was to present the methods of operationalisation and measurement of intellectual capital of the region. The methods of fuzzy sets and structural equation modelling were used. The obtained results were the following: (1) the verification of the conceptual model of intellectual capital of the region and (2) measurement of intellectual capital of region.

Contributors

 • Instytut Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Instytut Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Andriessen D.G., Stam Ch.D., 2004, Measuring the Lisbon Agenda - the Intellectual Capital of the European Union, Centre for Research in Intellectual Capital, version 2004, www.intellectualcapital.nl.
 • Bontis N., 2004, "National intellectual capital index. A United Nations initiative for the Arab region", Journal of Intellectual Capital, t. 5, nr l, s. 13-39.
 • Edvinsson L., Malone M. S., 2001, Kapitał intelektualny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • French S., 1984, "Fuzzy decision analysis: Some criticism", Studies in the Management Sciences, nr 20, s. 29-44.
 • Giles R., 1988, "The concept of grade of membership", Fuzzy Sets and System, nr 25, s. 325-348.
 • Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny - badania potencjału regionu, http://www. kapitalintelektualny.pl, stan na dzień 20 stycznia 2007 r.
 • Lerro A., Carlucci D., Schiuma G., 2005, Intellectual Capital Index. Relationships between Intellectual Capital Index and Value Creation Capability within Italian Regions, Frontiers of E-Business Research.
 • Pulić A., Jelcić K., Cavlovic P., Vuklic Ż., Sobót V., Tomić V., 2002, Intellectual Capital. Efficiency in Croatian Economy. The Intellectual Capital of the State of Croatia, http://hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/5415.pdf, stan na dzień 9 września 2006 r.
 • Szlachta J., 2001, "Europejski wymiar spójności społeczno-ekonomiczno-przestrzennej", w: J. Stacewicz (red.), Elementy ładu rozwojowego, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, seria: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03aeb637-8ad1-464e-a27a-b3cafff24e3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.