Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(52) | 20-39

Article title

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE EXTERNAL FINANCIAL STA BILITY OF THE VISEGRAD COUNTRIES AND UKRAINE

Content

Title variants

EN
Ekonometryczna analiza zewnętrznej stabilności finansowej krajów Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule dokonano analizy zależności między saldem rachunku bieżącego i kapitałowego (ang. CCA), jego części składowych i kursem wymiany, z jednej strony, a PKB, z drugiej, w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Ukrainy na podstawie danych rocznych w okresie lat 1994-2015. Szczegółowo omówiono założenia, metodę analizy i wyniki naszego badania tych zależności. We wszystkich krajach V4 (z wyjątkiem Słowacji) i na Ukrainie stwierdzono negatywne zależności między zmianami na rachunku bieżącym i kapitałowym a PKB. We wszystkich krajach deprecjacja kursu wymiany na ogół powodowała obniżenie się poziomu PKB. Stwierdzono również silną długookresową zależność poziomu ich PKB od handlu zagranicznego, pomimo rosnącego rozwoju finansów, zwłaszcza po 2004 roku. Z drugiej strony, okazało się, że zależności między kapitałowymi składnikami CCA a PKB we wszystkich analizowanych krajach są stosunkowo słabe. Siła i kierunek oddziaływania analizowanych zmiennych na PKB mogą wskazywać na systemową słabość, jeżeli chodzi o stabilność zagranicznych systemów finansowych, oraz na inherentne ryzyka towarzyszące nagłym zmianom w najbardziej czułych częściach rachunku bieżącego i kapitałowego.
EN
In the paper, we analyse relationships between the current and capital account balance (CCA), its components and the rate of exchange, on one hand, and GDP, on the other, in the Visegrad countries (V4) and Ukraine on yearly data in 1994-2015. The assumptions, the method of analysis and the results of our study of these relationships are discussed in details. We found that in all V4 countries (except Slovakia) and Ukraine there were negative relationships between the current and capital account changes and GDP. In all countries, the rate of exchange depreciation used to cause decrease of the level of GDP. We discovered also a strong long-term dependence of their GDP level on their foreign trade, in spite of a growing financial development, especially after 2004. On the other hand, the relations between capital components of the CCA and GDP in all analysed countries turned out to be relatively weak. The strength and direction of the impact of the analysed variables on GDP can indicate the systemic weakness of foreign financial stability and points to the inherent risks associated with the sudden changes of some of most sensitive parts of the current and capital account.

Year

Issue

Pages

20-39

Physical description

Contributors

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Warszawa

References

 • Barnett W. et al. (2015), Bifurcation of Macroeconometric Models and Robustness of Dynamical Inferences, “Foundations and Trends in Econometrics”, Vol. 8, No. 1–2.
 • Benczes I. (2014), Critical Junctures and Unintended Consequences: The Case of Hungary, (in:) Deficit and Debt in Transition: The Political Economy of Public Finances in Central and Eastern Europe, Central European University Press, Budapest–New York.
 • Bennardo A. et al. (2014), Multiple Bank Lending, Creditor Rights, and Information Sharing, “Review of Finance, Oxford Journal”.
 • Błaszczuk D.J. (2001), Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Warszawa.
 • Borio C., Disyatat P. (2015), Capital flows and the current account: Taking financing (more) seriously, BIS.
 • Catão L., Milesi-Ferretti G.-M. (2013), External Liabilities and Crises, IMF, Washington.
 • Cottrell A., Lucchetti R. (2016), Gretl User’s Guide, Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library.
 • De Gregorio J. (2014), Capital flows and Capital Account Management, (in:) What Have We Learned, IMF and MIT, Washnigton.
 • Edwards S. (2002), Does the Current Account Matter?, University of Chicago Press, Chicago, London.
 • EU (2017), Official Journal of the European Union, http://eur-lex.europa.eu/homepage.html [access: 15.01.2017].
 • Forbes K., Warnock F. (2011), Capital Flow Waves: Surges, Stops, Flight and Retrenchment, NBER, Cambridge, MA.
 • Forbes K. et al. (2016), Curren Account Deficits During Heightened Risk: Menacing or Mitigating?, NBER, Cambridge, MA.
 • Granger C. (2001), Essays in Econometrics: Volume II; Causality, Integration and Cointegration, and Long Memory, Cambridge University Press, Cambridge.
 • IMF (2014a), 2014 Pilot External Sector Report, IMF, Washington.
 • IMF (2014b), 2014 EBA: Individual Country Estimates, IMF, Washington.
 • IMF (2009), Balance of Payments and Interantional Investmen Position, IMF, Washington.
 • IMF (2016), IMF Data. Access to Macroeconomic and Financial Data, http://data.imf.org/regular.aspx?key=60947517 [access: 15.01.2017].
 • Kapuściński M. et al. (2016), Monetary policy transmission mechnism in Poland. What do we know in 2015, NBP, Warsaw.
 • Korotayev A., Tsirel, S. (2010), A Spectral Analysis of World GDP Dynamica: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008-2009 Economic Crisis, “Structure and Dynamics”, No. 1, Vol. 4.
 • Liebowitz S., Margolis S. (1995), Path Dependence, Lock-In, and History, “Journal of Law Economics and Organization”, February.
 • Lucas R. (1990), Why doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries?, “The American Economic Review”, No. 80(2).
 • MFW (2013). External Balance Assessment (EBA) Methodology: Technical Background, IMF Research Department, Washington.
 • Obstfeld M. (2012), Does the current account still matter?, NBER, Cambridge, MA.
 • Obstfeld M. et al. (2008), Financial Stability, the Trilemma and International Reserves, NBER, Cambridge, MA.
 • Obstfeld M. (2012a), Financial Flows, Financial Crises, and Global Imbalances, “Journal of International Money and Finance”, Vol. 31.
 • OECD (2016), http://stats.oecd.org/index.aspx?r=186043&erroCode=403&lastaction=login_submit# [access: 15.01.2017].
 • Piketty T. (2014), Capital in the Twenty-first century, The Belknap Press of Harvard University Press Bambridge, MA.
 • Rajan R. (2016), Going Bust for Growth, (in:) Progress and Confusion, MIT Press, Cambrige, MA.
 • Sawicki J. (2016), Znaczenie obrotów bieżacych i kapitałowych dla stabilności finansów zagranicznych. Przykład krajów grupy Wyszechradzkiej, „Unia Europejska”, nr 6.
 • Taleb N. (2010), The Black Swan, Penguin Books Ltd, London.
 • Verdier D. (2002), Moving Money: Banking and Finance in the Industrialized World, Cambridge University Press, Cambridge.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03af5b15-70a6-4abb-a598-08f4d155e94c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.