PL EN


2014 | 4(30) | 373-386
Article title

Turkish Foreign Policy towards Macedonia after the Cold War

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The provided paper describes main features of the Turkish foreign policy towards Macedonia after the Cold War. The strategic character of the bilateral Turkish‑Macedonian partnership has been underlined. This partnership has its roots in the pragmatic tendency of the Turkish foreign policy to strengthen its influence and provide stability in the Balkan Peninsula. It is also a part of the broader context of the Turkey’s foreign policy which is determined by global factors and centuries‑lasting history of bilateral relations. A particular dynamism of the Turkey’s foreign policy under Justice and Development Party’s rule has been underlined in this paper. It has been clarified that implementation of the “strategic depth” conception – that forms a normative base for Turkey’s foreign activities under prime minister R.T. Erdoğan’s rule – has largely contributed to the deepening of bilateral relations.
Contributors
author
 • Pedagogical University of Cracow
References
 • ‘AB’ye Bizden Önce Girersiniz’, Hürriyet, 29 September 2001, at <http://www.hurriyet.com.tr/planet/18861206.asp>.
 • Bakacak M., ‘Uzlaşma Umudu Hızla Azalıyor’, Milliyet, 12 June 2001, <http://www.milliyet.com.tr/2001/06/19/guncel/gun03.html>.
 • ‘Balkanlar ve Doğu Avrupa – Proje ve faaliyetler’, TİKA, at <http://store.tika.gov.tr/yayinlar/kurumsal‑yayinlar/balkanlar_tr.pdf>.
 • ‘Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Macedonia, 2002’, Republicof Macedonia State Statistical Office, at <http://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaXIII.pdf>.
 • ‘Citizens and the Municipality’ [Document published by the Macedonian Ministry of Local Self‑Government], at <http://www.mls.gov.mk/data/file/Publikacii/local/CITIZENS%20ANS%20THE%20MUNICIPALITY.pdf>.
 • Davutoğlu A., Stratejik derinlik. Türkiye’nin uluslararası konumu, İstanbul 2011 (BSV Kitaplığı, 1. Küre Yayınları / Stratejik Araştırmalar, 1).
 • Davutoğlu A., ‘The Power Turkey Does Not Use Is That of “Strategic Depth”’, Turkish Daily News, 14 June 2001, at <http://www.hurriyetdailynews.com/the‑power‑turkey‑does‑not‑use‑is‑that–of‑ampquotstrategic‑depthampquot.aspx?pageID=438&n=the‑power‑turkey‑does‑not‑use‑is‑that–of‑quotstrategic‑depthquot‑2001-06-14>.
 • Falk R., ‘Reconsidering Turkey’, Zaman, 6 October 2004, at <http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action;jsessionid=96E2FCDB962360CDFC5FF694DA3D52FD?newsId=12579>.
 • ‘Gıda bombardımanı’, Milliyet, 2 April 1999, at <http://www.milliyet.com.tr/1999/04/02/yasam/yas03.html>.
 • ‘International Investment Position of the Republic of Macedonia for 2011’, National Bank of the Republic of Macedonia – Statistics Department, September 2012, at <http://www.nbrm.mk/WBStorage/Files/Statistika_Annual_report_IIP_2011.pdf>.
 • Kohen S., ‘Türkler için daha iyi’, Milliyet, 23 August 2001, at <http://www.milliyet.com.tr/turkler‑icin‑de‑daha‑iyi–‑/sami‑kohen/dunya/yazardetayarsiv/23.08.2001/80617/default.htm>.
 • Kut Ş., Balkanlar’da kimlik ve egemenlik, İstanbul 2005 (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 117. Siyaset Bilimi, 15).
 • Kut Ş, ‘Türkiye’nin Balkanlar Politikası’ in A. Makovsky, S. Sayarı (eds.), Türkiye’nin yeni dünyası. Türk dış politikasının değişen dinamikleri, İstanbul 2002 (Alfa Yayınları, 1032. Dizi, 39).
 • ‘Makedonya Cumhuriyeti’nin Ekonomisi’, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı [Turkish
 • Ministry of Foreign Affairs], at <http://www.mfa.gov.tr/makedonya‑cumhuriyeti‑ekonomisi.tr.mfa>.
 • Özcan G., Kut Ş. (eds.), En uzun onyıl. Türkiye’nin ulusal güvenlik ve dış politika gündeminde doksanlı yıllar, İstanbul 2000 (Büke Yayınları. Araştırma Dizisi, 2000/2).
 • Özcan M., ‘An Overview of Turkey’s Policy in the Balkans and Middle East in the 1990’s’, Turkish Review of the Balkan Studies, No. 8 (2003).
 • Öztek G., ‘Situation in the Balkans and Turkey’s Balkan Policy’, Turkish Review of the BalkanStudies, No. 8 (2003).
 • ‘TAV, Makedonya Ohrid Havalimanı’nı Yeniledi’, Zaman, 10 April 2011, at <http://www.zaman.com.tr/ekonomi_tav‑makedonya‑ohrid‑havalimanini‑yeniledi_1119889.html>.
 • TİKA [TIKA official web site], at <http://www.tika.gov.tr/tika‑hakkinda/1>.
 • Türkeş M., ‘Turkish Foreign Policy towards the Balkans: Quest for Enduring Stability and Security’ in İ. Bal (ed.), Turkish Foreign Policy in Post‑Cold War Era, Boca Raton 2004.
 • Türkeş M., ‘Türkiye Avrupa Ilişkilerinde Balkanlar Faktörü ve Yeni Eğilimler’ in A. Eralp (ed.),
 • Türkiye ve Avrupa. Batılılaşma, kalkınma, demokrasi, Ankara 2002.
 • Türkiye Bursları [Turkish Scholarships Official Website], at <http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/tr/>.
 • Türkiye İstatistik Kurumu [Turkish Statistical Institute], <http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046>.
 • ‘Türkiye‑Makedonya İlişkileri’, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı [Turkish Ministry ofForeign Affairs], at <http://www.mfa.gov.tr/turkiye‑makedonya‑cumhuriyeti‑siyasi‑iliskileri‑.tr.mfa>.
 • Demirtaş‑Coşkun B., Türkoğlu E., ‘Makedonya Bıçak Sırtında: Balkanlar’ın Eski “Model Ülkesi”, Yeni İstikrarsızlık Unsuru mu?’ in M. Hatipoğlu (ed.), Dünden bugüne Makedonya Sorunu, Ankara 2002 (Avrasya‑Bir Vakfı Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 34. Balkan Araştırmaları Dizisi, 6).
 • Uzgel İ., ‘Balkanlarla İlişkiler’ in B. Oran (ed.), Türk dış politikası. Kurtuluş Savaşından bugüneolgular, belgeler, yorumlar, Vol. 2: 1980‑2001,İstanbul 2002 (Araştırma‑İncelemeDizisi – İletişim Yayınları, 119).
 • Uzgel İ., ‘Doksanlarda Türkiye için Bir İşbirliği ve Rekabet Alanı Olarak Balkanlar’ in G. Özcan, Ş. Kut (eds.), En uzun onyıl. Türkiye’nin ulusal güvenlik ve dış politika gündeminde doksanlı yıllar, İstanbul 2000 (Büke Yayınları. Araştırma Dizisi, 2000/2).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03b4bf22-f278-4d08-833a-f42824c26257
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.