PL EN


2013 | 4 | 1 | 31-45
Article title

Controlling procesowy w zarządzaniu organizacją

Content
Title variants
EN
Process controlling in management of the organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono pojęcie i istotę controllingu procesowego jako instrumentu wspomagającego aplikację podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją. W szczególności zarysowano specyfikę rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych i instrumentalnych controllingu procesowego.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
31-45
Physical description
Contributors
 • Dr inż., Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Informatyki i Zarządzania, Poli-technika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław
author
 • Dr hab., prof. WSH we Wrocławiu, Katedra Zarzadzania, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław,
 • Dr inż., Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Informatyki i Zarządzania, Poli-technika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław,
References
 • 1. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (2002), Podejście procesowe w kontrolingu, „Future 2002. Zarzadzanie przyszłością przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • 2. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (1998), Zarządzanie controllingowe czy tradycyjne?, w: Nowoczesne tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • 3. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (2012), Strategiczna karta wyników jako narzędzie realizacji idei zrównoważonego rozwoju organizacji, w druku.
 • 4. Braz R.G.F., Scavada L.F., Martins R.A. (2011), Reviewing and improving performance measurement systems: An action research, „Int. J. Production Economics”, vol. 133.
 • 5. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarzadzania, PWE, Warszawa.
 • 6. Czakon W., Jakubiec I. (2002), Praktyczne aspekty implementacji ra-chunku kosztów działań i zarządzania działaniami. Część I – Rachunek kosztów działań a konwencjonalny rachunek kosztów, Controlling i Ra-chunkowość Zarządcza w Twojej Firmie” nr 5.
 • 7. Grajewski P. (2009), Uwarunkowania implementacji procesów do organizacji, Podejście procesowe w organizacjach, Lichtarski J. (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 52, Wrocław.
 • 8. Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 • 9. Jokiel G. (2009), Podejście procesowe w zarzadzaniu – geneza i kierunki rozwoju koncepcji. Podejście procesowe w organizacjach, Lichtarski J. (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 52, Wrocław.
 • 10. Kafel T. (2005), Metodyka zarzadzania procesowego w organizacjach gospodarczych, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, Skalik J. (red.), Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1092, Wrocław.
 • 11. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 12. Korsan-Przywara P., Zgrzywa-Ziemak A. (2011), Zarządzanie procesowe, w: Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, M. Hopej M., Kral Z. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wro-cławskiej, Wrocław.
 • 13. Kral Z., Strategiczna karta wyników, w: Współczesne metody zarzą-dzania w teorii i praktyce, Hopej M., Kral Z. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 • 14. Neely A., Gregory M., Platts K. (2005), Performance measurement system design. A literaturereview and research agenda, „International Journal of Operations & Production Management” vol. 25, no. 12..
 • 15. Nowak E. (2011), System controllingu w przedsiębiorstwie, w: Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Nowak E. (red.), wyd. II zmienione, PWE, Warszawa.
 • 16. Nowak E. (2004), Zakres controllingu w przedsiębiorstwie, w: Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Nowak E. (red.), PWE, Warszawa.
 • 17. Nowak E. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • 18. Nowosielski S., Brajer-Marczak R. (2008), Podejście procesowe w organizacji – istota, geneza i podstawowe założenia, w: Procesy i projekty logistyczne, Nowosielski S. (red.), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • 19. Nowosielski S. (2008), Podstawy zarządzania procesami, w: Procesy i projekty logistyczne, Nowosielski S. (red.), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • 20. Perechuda K. (1999), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • 21. Romanowska M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • 22. Zimniewicz K. (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03b4c65b-9df1-4519-a750-31a3f5a38193
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.