PL EN


Journal
2015 | 3 | 279-289
Article title

Organizacja i fiansowanie opieki nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym

Content
Title variants
EN
Organisation and fiancing of preterm baby care system
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Poród przedwczesny jest jednym z największych problemów współczesnego położnictwa, ponieważ 85% zgonów noworodków w okresie okołoporodowym spowodowanych jest wcześniactwem. W Polsce wprowadzony jest system trójstopniowej opieki perinatologicznej, głównym założeniem tego programu jest dążenie do obniżenia wskaźnika umieralności noworodków z niską masą urodzeniową. Tak funkcjonujący logistycznie system wymaga odpowiedniego fiansowania. W celu właściwej wyceny procedur konieczne jest przedstawienie specyfii organizacji opieki na dziećmi przedwcześnie urodzonymi. Poziom fiansowania opieki nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym w Polsce jest zbyt niski. Jest to zjawisko niepokojące ze względu na to, iż koszty opieki i leczenia nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym ciągle wzrastają. Dotyczy to zarówno leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu, jak i opieki specjalistycznej wraz z konieczną następową rehabilitacją. Natomiast nakłady ich fiansowania nie wzrosły, co może spowodować obniżenie się poziomu opieki.
EN
The preterm birth is the one of the biggest problem of the modern perinatology, because 85% of newborn mortality is caused by prematurity. Three-level of the perinatology system is introduced in Poland. The main objective of this system is to pursuit to reduce mortality rate of newbornbabies with low birth weight. Logistics system activity in that manner needs appropriate funding. In order to proper valuation of the procedures, there is a need to depict preterm infants care specifi organization. The fiancing level of the preterm infants care in Poland is too low. This is a worrying phenomenon due to the fact that the care and treatment costs of preterm infants are constantly growing. This applies not only to medications but also wound care products, equipments and specialized care. On the other hand, the fiancial expenditures have not increased, which can cause a decrease in the level of care.
Journal
Year
Issue
3
Pages
279-289
Physical description
Contributors
author
  • Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
  • Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytet Rzeszowski
  • Wojewódzki Szpital w Przemyślu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03c1a862-8c17-428f-b78a-861480e6f927
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.