Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 10 | 133-149

Article title

The Influence of the World Financial Crisis on the Polish Banking Sector Effectiveness between 2004 and 2011

Title variants

PL
Wpływ światowego kryzysu finansowego na efektywność polskiego sektora bankowego w latach 2004-2011

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: na ile załamanie w światowych finansach, zapoczątkowane kryzysem sektora bankowego w USA w 2008 roku, znalazło również swoje konsekwencje w kondycji finansowej polskich banków? W tym celu zbadano, posługując się klasycznymi wskaźnikami efektywności banków, kształtowanie się tej efektywności w latach 2004-2011. Analizą objęto zarówno sektor bankowy jako całość, jak i grupy banków, wyodrębnione według kryteriów, mających z punktu widzenia odporności na kryzys istotne znaczenie, tj. wielkości banków oraz ich struktury własnościowej. Następnie, dla uzyskania dokładniejszego obrazu różnic pomiędzy "okresem poprzedzającym kryzys", a "okresem kryzysu", obliczone w ten sposób wskaźniki efektywności poddano analizie ANOVA.Przyjęta metoda badawcza okazała się na tyle adekwatna, że pozwoliła finalnie uzyskać wyniki odpowiadające logice ekonomicznych zależności. Kryzys wpłynął wprawdzie na obniżenie efektywności finansowej we wszystkich grupach banków, co w świetle przedstawionych uwarunkowań wydaje się być całkowicie zrozumiałe, to jednak skala tego wpływu nie była jednakowa.(abstrakt oryginalny)

Year

Volume

10

Pages

133-149

Physical description

Contributors

 • Higher School of Economics and Computer Science in Cracow / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Cracow University of Economics, Poland / Wydział Finansów i Prawa

References

 • Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Warszawa: PWE.
 • BANK Financial Monthly, the insert '50 greatest banks in Poland' the list from the years between 2005 and 2012.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1994), Ekonomia t. 1. Warszawa: PWE.
 • Capiga M. (2002), "Efektywność jako kryterium oceny banku", Miesięcznik Finansowy Bank, No 3, pp. 48-51.
 • Dach Z. (1998), Podstawy mikroekonomii, Kraków: SYNABA.
 • Dzida T. (2006), "Rachunek efektywności w bankach komercyjnych działających w Polsce", Bank i Kredyt, Vol. 37, No 3, pp. 63-23.
 • Iwanowicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, Warszawa: PWE.
 • Kowalczyk J. (2007), "Jak oceniać efektywność działania firmy", Biuletyn Rachunkowości i Finansów, No 17, Biuletyn Rachunkowości i Finansów Nr 017/2007 z dnia 2007-09-01.
 • Landreth H., Colander D.C. (1998), Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: PWN.
 • Lindman H.R. (1974), Analysis of variance in complex experimental designs, San Francisco: W. H. Freeman & Co.
 • Luszniewicz A., Słaby Т. (2001), Statystyka. Teoria i zastosowania, Warszawa: CH. BECK.
 • Mielnik M., Ławrynowicz M. (2002), "Badanie efektywności technicznej banków komercyjnych w Polsce metodą DEA", Bank i Kredyt, Vol. 33, No 5, pp. 52-64.
 • Pawłowska M. (2003a), "Wpływ fuzji i przejąć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001", Bank i Kredyt, Vol. 34, No 2, pp. 20-34.
 • Pawłowska M. (2003b), "Wpływ zmian w strukturze polskiego sektora bankowego na jego efektywność w latach 1997-2002 (podejście nieparametryczne)". Bank i Kredyt, Vol. 34, No 11-12, pp. 51-65.
 • Pawłowska M. (2005), Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, Warszawa, Materiały i Studia NBP, No 192.
 • STATISTICA TM PL (1997), Vol. III, Kraków.
 • Stępień K. (2004), Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, Warszawa: CEDEWU.PL
 • Zychowicz M. (2001), "Ocena korzyści skali z zastosowaniem metody DEA", Miesięcznik Finansowy Bank, No 6, pp. 46-51.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03c4e837-6c05-421a-a8f9-91294c7ac9e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.