PL EN


2006 | R. 2006 | 47-65
Article title

Środowisko edukacyjne człowieka dorosłego jako problem pedagogiki społecznej i andragogiki

Content
Title variants
EN
Educational environment of adult as issue of social pedagogics and andragogy
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
Pages
47-65
Physical description
Contributors
References
 • Jankowski D., Autoedukacja wyzwaniem współczesności, Toruń 1999.
 • Kłoskowska A. Społeczne ramy kultury. Monografia socjologiczna. Warszawa 1972, PWN.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1958, Ossolineum.
 • Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie. Warszawa 1974, PWN.
 • McLuhan M., Wybór pism. Warszawa 1975; M. McLuhan, Planetarna wioska McLuhana, Forum 1977, nr 19 (przedruk z „Science Vie”).
 • Obuchowski K., Człowiek intencjonalny. Warszawa 1993.
 • Pietrasiński Z., Rozwój z perspektywy jego podmiotu, w: M. Tyszkowa (red.), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa 1988.
 • Pieter J., Poznawanie środowiska wychowawczego. Wrocław – Kraków 1960, Ossolineum.
 • Sośnicki K., Istota i cele wychowania, Warszawa 1964, Nasza Księgarnia.
 • Szczepański J., Środowisko wychowawcze. W: Encyklopedia Pedagogiczna, pod red. W. Pomykało, Warszawa 1993, Fundacja Innowacja.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2002, s. 36.
 • Wroczyński R., Środowisko. Instytucje wychowawcze i oświatowe, Warszawa 1980.
 • Wujek T., Stan i perspektywy przemian oświaty dorosłych w Polsce, w: T. Wujek (red.), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych. Warszawa 1992.
 • Znaniecki, F. Socjologia wychowania. Tom I: Wychowujące społeczeństwo, (1928), PWN, Warszawa 1973.
 • Znaniecki F., Kierownictwo i zwolennictwo we współpracy twórczej, w: Kultura i Wychowanie, 1934, nr 4.
 • Znaniecki F., Podstawy i granice celowego działania oświatowego; też Odpowiedź, w: Zagadnienia oświaty dorosłych. Dwie konferencje. Warszawa 19
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03c78fec-8368-41cb-88f5-420f86ccf2a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.