PL EN


2019 | XVI/16 | 97-115
Article title

MAŁŻEŃSTWO JAKO DROGA UŚWIĘCENIA

Content
Title variants
Marriage as a path to sanctification
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Marriage as a path to sanctification Sacramental matrimonies and their families who are the Home Churches have a lot of help to sanctify their members. Liturgy is the crucial place and the way to experience the presence of Jesus Christ. Personal and communal prayer as well as religious services are the preparation to celebrating it. These religious practices are meant to prepare worshippers to listen to the word of God during the liturgy and become an acceptable offering to God together with Jesus Christ. The religious seryices worship God. The liturgical seryices have the power of the sacrifice. They are signs of the presence of Jesus Christ.
Year
Issue
Pages
97-115
Physical description
Dates
published
2020-01-02
Contributors
References
 • Adamski, F. (1982). Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
 • Bogdziewicz, H. (1998). Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, Przegląd Powszechny 7-8, 112-118.
 • Brusik, A. (2007). Eucharystia jako źródło uświęcenia rodziny. Warszawa: (mps. UKSW).
 • Charytański, J. (1988). Wychowanie eucharystyczne po pierwszej Komunii św. Katecheta 32 (1), 23-28.
 • Cichy, S. (1981). Niedziela w rodzinie, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1, 44-51.
 • Dias, M. M. (1995). Niedziela dniem żywotności Kościoła i miłości. W: L. Balter (tł.), Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny. 15 (3), 109-115
 • Dyczewski, L. (2003). Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin; TN KUL.
 • Dziedzic, J. (2008). Tajemnica paschalna Chrystusa w «Obrzędach sakramentu małżeń- stwa», Warszawa: (mps., PWT).
 • Dziewiecki, M. (2017). Pierwsza Komunia Święta i wychowanie. Pobrano z: https:// op oka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/1komunia_nkultura.html (2018.12.07).
 • Górska, A. (1988). Pierwsza Komunia święta twojego dziecka, W: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), Rytuał religijny w rodzinie, Warszawa-Poznań, s. 213
 • Grześkowiak, J. (1985). Centralne idee teologii małżeństwa. W: A. L. Szafrański (red.), Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, Lublin 1985, s. 22-23.
 • Grześkowiak, J. (1976). Katecheza a wychowanie do symboliki liturgicznej. Katecheta 20 (5), s. 197-203.
 • Instrukcja o przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w archidiecezji łódzkiej. Pobrano z: https://www.archidiecezja.lodz.pl/app/uploads/2018/09/2018_08_10_ Instrukcja-o-przygotowaniu-do-Pierwszej-Spowiedzi-i-Komunii-%c5%9bw.-w- -A%c5%81.pdf (2019.05.30).
 • Jan Paweł II (1998). List apostolski Dies Domini. Rzym.
 • Jan Paweł II. (1997). List do dzieci w roku rodziny, Listy Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Znak.
 • Kiernikowski, Z. (2000). Dwoje jednym ciałem w Chrystusie. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.
 • Krajdocha, J. (1973). Liturgiczne wychowanie dzieci najmłodszych, Katecheta 17 (6), s. 254-256.
 • Krakowiak, Cz. (2018). Sakrament małżeństwa. Historia-liturgia-praktyka pastoralna. Lublin: TN KUL.
 • Leske, A. Ewangelia według św. Mateusza. (2001). W: W. R. Farmer (red.). Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, wyd. II. 1153. Warszawa: Verbinum.
 • Lewandowski, G. (1988). Niedziela w rodzinie chrześcijańskiej. Universitas Gedanensis 1, 141-154.
 • Materski, E. (1981). Przeżywamy razem z dzieckiem rok jego pierwszej Komunii Świętej, Sandomierz.
 • Matwiejuk, K. (2004). Liturgia godzin jako modlitwa Ludu Bożego. Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej 2 (II), 91-99.
 • Matwiejuk, K. (2005). Pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy Świętej. Zeszyt formacji katechetów 5 (2), 17-21.
 • Matwiejuk, K. (2009). Przez sakramentalne małżeństwo ku Kościołowi domowemu, Studia Pastoralne 5, 89-94.
 • Mszał rzymski dla diecezji polskich. (1986), 309*-310*. Poznań: Pallottinum.
 • Nadolski, B. (1969). Katecheza wobec liturgii słowa. Katecheta 13 (1), 18-20.
 • Nemetschek, M. (1981). Tysiąc i jedno pytanie. J. Gando (tł.). Warszawa.
 • Obrzędy błogosławieństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, (1994). T.1. Katowice: Księgarnia św. Jacka..
 • Reinders, A. (2001). Nasze dziecko idzie do pierwszej Komunii Świętej, M. Jałowiec (tł.), Kielce.
 • Rezkurt, E. (2007). Jak dobrze przygotować dziecko do pierwszej Komunii Świętej. Pobrano z: https://kosciol.wiara.pl/doc/494430.Jak-dobrze-przygotowac-dziecko-do-I-Ko- munii-Swietej/2 (2007.02.07).
 • Wit, Z. (2001). Pozaeucharystyczne elementy niedzielnego świętowania, Liturgia Sacra 7 (1), 45-57.
 • Wojaczek, K. (1988). Rytuał pierwszej Komunii Świętej w rodzinie. W: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.). Rytuał religijny w rodzinie, 207-208. Warszawa-Poznań.
 • Wysocki, J. (2003) Rytuał rodzinny. Włocławek.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03ca2657-1af3-480f-9a84-717633a87f50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.