Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4(40) | 153-171

Article title

Zniesienia Fibonacciego jako skuteczny sposób zwiększenia efektywności inwestycji na przykładzie formacji harmonicznej CRAB

Title variants

EN
Fibonacci Retracements as an Efficient Method to Increase the Efficiency of Investment as Exemplified by CAB Harmonic Formation

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the CRAB harmonic formation. This is a sequence of various Fibonacci retracements (internal and external), used for capital market to make investment decisions. The potential reversal zone is determined using Fibonacci techniques. An investment decision is initiated within this zone, involving less risk and being more effective. Investment decisions are made against the prevailing trend in the harmonic area in which various price projections are at play.

Contributors

 • Katedra Mikroekonomii i Zarządzania w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL

References

 • Abramowiczówna Z.: Słownik grecko-polski, tom 1, PWN, Warszawa 1958.
 • Boroden C.: Fibonacci Trading. How to Master the Time and Price Advantage, McGraw-Hill, Inc., New York 2008.
 • Carney S. M.: Harmonic Trading. Profiting from the Natural Order of the Financial Markets (Volume One), Pearson Education, Inc., New Jersey 2010.
 • DiNapoli J.: DiNapoli Levels, Coast Investment Software, Inc. and Joe DiNapoli, Sarasota 1998.
 • Encyklopedia powszechna, tom 2, wydanie pierwsze, PWN, Warszawa 1995.
 • Encyklopedia powszechna, tom 6, wydanie pierwsze, PWN, Warszawa 1997.
 • Frost A. J., Prechter R. R.: Elliott Wave Principle. Key to Market Behavior, New Classics Library, Inc., (tenth edition), Gainesville, Georgia 2005.
 • Miner R. C.: Dynamic Trading. Dynamic Concepts In Time. Price and Pattern Analysis With Practical Strategies for Traders and Investors, Dynamic Traders Group, Inc., Tucson, Arizona 2002.
 • MurphyJohn J.: Analiza techniczna rynków finansowych, Wig-Press, Warszawa 2008.
 • Słomczyński K.: ABC krótkofalowca, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.
 • Tokarski J. (red.): Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 • Weclewski Z.: Słownik grecko-polski, Księgarnia Samuela Bodeka, Lwów 1929.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03cb3b1f-7430-4087-84e3-514275a92ed0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.