PL EN


2014 | 17 | 47-69
Article title

State-Church relations and secular principles in the Slovak Republic

Content
Title variants
PL
Relacje Państwo – Kościół oraz zasada świeckości państwa w Republice Słowackiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper deals with the State-church relations and secular principles in Slovakia It focuses on historical background, religious-demografical situation, constitutional and administrative framework, legal principles in terms of defining the State in relation to religion as well as guarantying the right to religious freedom. It focuses on the State-Church legal framework in the field of financing of churches and registration of churches and religious societes, activities of religious organizations in public space, contractual relations between state and churches and Importance of State and religion Interaction and others philosophies of life, too.
PL
Opracowanie traktuje o relacjach Państwo – Kościół oraz zasadzie świeckości państwa w Republice Słowackiej. Ukazuje tło historyczne, sytuację religijno-demograficzną oraz regulacje prawne definiujące stosunek Państwa do religii i gwarancje w zakresie wolności religijnej. Omówione zostały konstytucyjne zasady relacji Państwo – Kościół, zasady finansowania związków wyznaniowych, procedura rejestracji kościołów i innych związków wyznaniowych, działalność organizacji religijnych w przestrzeni publicznej, umowy zawierane między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, a także wpływ jaki na sferę państwową wywiera religia i inne przekonania światopoglądowe.
Year
Volume
17
Pages
47-69
Physical description
Contributors
 • Institute for Legal Aspects of Religious Freedom, Faculty of Law, Trnava University in Trnava, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, Slovakia
References
 • Čeplíková M., Štát, cirkvi a právo na Slovensku. História a súčasnosť, Košice 2005.
 • Clara pacta – boni amici. Zmluvné vzťahy medzi štátom a cirkvami, eds. M. Šmid, M. Moravčíková, Bratislava 2009.
 • Grman Š., Hudek Ľ., Ústava Slovenskej republiky. Stručný komentár, Bratislava 1992.
 • Matoušek S., Zdobinský S. et al., Štátne právo ČSSR, Bratislava 1987.
 • Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty subjektivity osobitných subjektov medzinárodného práva a cirkví a náboženských spoločností, eds. M. Šmid, M. Moravčíková, Trnava 2013.
 • Moravčíková M., Cipár M., Cisárovo cisárovi. Ekonomické zabezpečenie cirkví a náboženských spoločností, Bratislava 2001.
 • Moravčíková M., Cipár M., Religiozita na Slovensku II, Bratislava 2003.
 • Moravčíková M., State and Church in the Slovak Republic, in: State and Church in the European Union. (2 edition), ed. G. Robbers, Baden-Baden 2005.
 • Moravčíková M., Religious Education and Denominational Schools in the Slovak Republic, in: Islamische Erziehung in Europa / Islamic Education in Europe, ed. E. Aslan, Wien-Köln-Weimar 2009.
 • Moravčíková M., Riobó Serván A., Cooperación del Estado con las Iglesias en Materia de Educación: La República Eslovaca, „Revista General del Derecho Canónico y Derecho Ecclesiástico del Estádo“ 2005, No 7.
 • Moravčíková M., Riobó Serván A., Acuerdos entre la República Eslovaca y la Santa Sede, „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado“ 2009, No 21.
 • Mosný P., Laclavíková M., History of state and law on the territory of Slovakia, I. From ancient times till 1848, Plzeň 2009.
 • Riobó Serván A., El derecho de libertad religiosa en la República Checa y en la República Eslovaca, Madrid 2005.
 • Výhrada vo svedomí/Conscientious Objection, ed. M. Moravčíková, Bratislava 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03cf4b71-61e5-477e-8e19-49b694fdb93f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.