Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(26) |

Article title

Internet jako medium pamięci zbiorowej młodych ludzi. Analiza wybranych hiphopowych utworów patriotycznych dostępnych na YouTube

Content

Title variants

EN
The Internet as a medium of young people’s collective memory. An analysis of selected hip-hop patriotic songs available on YouTube

Languages of publication

Abstracts

PL
Gdy mówimy o pamięci zbiorowej, istotne wydaje się uwzględnienie rozmaitych grup, wspólnot i instytucji ( państwowych i obywatelskich), które przyczyniają się do kultywowania pamięci o historii społeczeństwa, a także badanie ich wytworów i sposobów upamiętniania tej historii. Zaś interesującą przestrzenią do sprawdzenia tego, w jakich formach przejawia się i funkcjonuje pamięć zbiorowa, może okazać się Internet. Celem artykułu jest ukazanie rozumienia przez raperów pojęcia pamięci zbiorowej na podstawie hiphopowych utworów patriotycznych oraz jego percypowania przez słuchaczy. Stąd w artykule zostały zacytowane wersy hiphopowych utworów patriotycznych i wypowiedzi internautów, którzy docenili patriotyczną działalność muzyczną polskich raperów. Przeprowadzona analiza stała się podstawą do przyjęcia, iż hiphopowe utwory patriotyczne są w stanie zainteresować słuchaczy i tym samym utrwalić pamięć o przeszłości przekazaną przez raperów
EN
Discussing the issue of collective memory, we should definitely take into account all the various groups, communities and institutions (state and civic) that contribute to the preservation of the history of the society, and study their products and ways of commemorating this history. The Internet may actually turn out to be an interesting space for the study of various forms of collective memory. The aim of this article is to present Polish rappers' understanding of collective memory on the basis of hip-hop patriotic songs and its perception by listeners. For this reason, the article contains some extracts of hip-hop lyrics as well as some statements by Internet users who have rated patriotic musical activity of Polish rappers. The analysis of the aforementioned resources has shown that hip-hop patriotic songs may be of interest to the audience and thus they may preserve the memory of the past communicated by the rappers

Contributors

References

  • 3Y., Kocham to państwo, 2014, https: / / www.youtube.com / watch?v=aZMQVigveQg, data dostępu: 10.06.2017 r. i 10.10.2017 r. Białous M., Gliński P., Internet jako medium pamięci zbiorowej, http:// repozytorium.-uwb. edu.pl/jspui/bitstream/11320/5248/1/Stud_Podl_24_2016_M.Bialous_P.Glinski_Internet_ jako_medium_pamieci_zbiorowej_mlodych_ludzi.pdf, 2016, dostęp: 9.06.2017 r. Buda A., Historia kultury Hip-hop w Polsce (1977 – 2013), Wydawnictwo Niezależne, Warszawa, 2013. Czego słuchają Polacy? Mapa preferencji muzycznych!, Muzyka.interia.pl., 2014, http://muzyka. in-teria.pl/pop/news-czego-sluchaja-polacy-mapa-preferencji-muzycznych,nId,1668164, dostęp: 10.06.2017 r. Duda B., Utrwalenie pamięci o Powstaniu Warszawskim w świadomości młodego pokolenia. Strategie językowe w tekstach piosenek hiphopowych, Tekst i Dyskurs 2014, nr 7, s. 67 – 80, https://depot. ceon.pl/handle/123456789/9215?show=full, dostęp: 8.10.2017 r. Sieć pamięci: cyfrowe postaci pamięci społecznej, red. A. Fiń, Ł. Kapralska, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2015. Fliciński P., Wójtowicz S., Hip-hop. Słownik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. Golka M., Pamięć społeczna i jej implanty, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2009. Gubała J., Zróżnicowanie podejść badawczych w dziedzinie socjologicznych badań pamięci zbiorowej- wyższość metod jakościowych nad ilościowymi?, Palimpsest 2012, nr 2, s. 130 –144, http://www.palimpsest.socjologia.uj.edu.pl/tl_files/palimpsest/2012-04-23/ Guba%C5%82a%20-Palimpsest%20nr%202.pdf, dostęp: 10.10.2017 r. Hemp Gru, Zapomniani Bohaterowie, https://www.youtube.com/watch?v=u62kF9XJ6Jc, 2012, dostęp: 10.06.2017 r. i 10.10.2017 r. Hip-hop w Polsce. Od blokowisk do kultury popularnej, red. M. Miszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014. http://www.miejski.pl/ – Miejski Słownik Slangu i mowy potocznej. Kawczyńska M., Moda czy potrzeba serca, czyli biało-czerwony rap, http://www.tvp.info/29 116361/moda-czy-potrzeba-serca-czyli-bialoczerwony-rap, 2017, dostęp: 4.10.2017 r. Kaźmierczak M., Małe formy, wielkie sprawy. Deontologia a potoczność w przekazach audiowizualnych dostępnych na YouTube, Images 2012, nr 19, s. 43 – 56, http://pressto. amu.edu.pl/index.php/i/article/view/3515/3533, dostęp: 10.10.2017 r. Kękę., Młody Polak, https://www.youtube.com/watch?v=P6tydK5J6DE, 2015, dostęp: 10.06.2017 r. i 10.10.2017 r. Kotowski B., Język, bunt, tożsamość: socjologiczno-antropologiczne studium subkultury młodzieżowej rap, Rozpisani.pl, Warszawa 2016. Kukołowicz T., Raperzy kontra Filomaci, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014. Lutostański M., Brzydkie słowa, brudny dźwięk, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2015. Majewski P., Rap jako muzyka tożsamościowa: od czarnego getta do polskiego pop-nacjonalizmu, Sprawy Narodowościowe 2015, nr 47, 57 – 79, https://ispan.waw.pl/journals/ index.php /sn/article/view/1136, dostęp: 8.10.2017 r. Malicki K., Wirtualne wspólnoty pamięci. Przeszłość i pamięć zbiorowa w przestrzeni Internetu, https://www.ur.edu.pl/file/50316/23.pdf, 2011, dostęp: 9.06.2017 r. Minta-Tworzowska D., Pamięć „miejsca pamięci” jako budujące tożsamość w ujęciu archeologii, Przegląd Archeologiczny 2013, tom 61, s. 33 – 50, http://rcin.org.pl/Content/ 50488/WA308_ 68745_PIII353_Pamiec-miejsca-pamie_I.pdf, dostęp: 4.10.2017 r. Nijakowski L., Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 44. Saryusz-Wolska M., Wprowadzenie, [w]: Pamięć zbiorowa i kulturowa – współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009. Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2006. Szpociński A. „Nośniki pamięci, miejsca pamięci, Sensus Historiae 2014, nr 4, s. 17 – 26, http://www.sensushistoriae.epigram.eu/index.php/czasopismo/article/viewFile/230/233, dostęp: 5.10.2017 r. Tadek, Sztafeta Pokoleń, https://www.youtube.com/watch?v=O9d_2jH-iQQ, 2014, dostęp: 10.06.2017 r. i 10.10.2017 r. Tau, BHO, https://www.youtube.com/watch?v=Uo7ZUg9_EtY, 2014, dostęp: 10.06.2017 r., i 10.10.2017 r. Traba R., Historia – przestrzeń dialogu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-8333

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03d72834-2e46-4705-aedf-2b8f51ff4d44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.