Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(19) | 27

Article title

Zastosowanie metody Bellingera w obliczu zakupu broni przez 3 Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej

Content

Title variants

The use of Bellinger’s method in the context of the purchase of arms by the 3rd Missile Squadron of Air Defence

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The comparative analysis that has been conducted emphasizes the necessity of using various methods of multicriterial comparative analysis in order to make an adequate selection of a decision variant in problem situations. The author has demonstrated the need to conduct such an analysis in the decision process of selecting the type of rifle as part of a purchase in a tender for individual small arms by using Bellinger’s method. Thus, the author has justified the necessity of conducting decision analyses concerning planned munition purchases and also of regarding them as a valuable source of information that should be taken into account in the decision process. The execution of the research concept described in the paper can be a valuable source of information on the development of the arms industry, ordnance and individual soldiers’ gear.

Contributors

 • Akademia Obrony Narodowej

References

 • 1. Bross Irwin, Jak podejmować decyzje, PWN, Warszawa, 1975.
 • 2. Duchaczek Artur, Optymalizacja wyboru pojazdów ciężarowych wykorzystywanych podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 65/2015.
 • 3. Duchaczek Artur, Skorupka Dariusz, Kwantyfikacja ryzyka w zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, nr 1/2013.
 • 4. Duchaczek Artur, Skorupka Dariusz, Zastosowanie metod optymalizacji wielokryterialnej przy ocenie ryzyka uszkodzenia obiektów mostowych, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Budownictwo i Architektura, Wrocław, nr 1/2013.
 • 5. Gierzyńska-Dolna Monika, Konodyba-Szymański Bogumił (red.), II Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Doświadczenia i efekty funkcjonowania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, Częstochowa, 2004.
 • 6. Górny Piotr, Elementy analizy decyzyjnej, AON, Warszawa, 2004.
 • 7. Górny Piotr, Metody analityczno-ocenowe w analizie systemowej ugrupowań bojowych, systemów uzbrojenia i techniki bojowej, AON, Warszawa, 1999.
 • 8. Malara Zbigniew, Analiza wielokryterialna jako instrument badania i doskonalenia jakości, Badania operacyjne i decyzje, nr 3, Wrocław, 1995.
 • 9. Siergiejczyk Mirosław, Krzykowska Karolina, Kruszyna Rafał, Analiza porównawcza systemów precyzyjnego lądowania, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport, nr 102/2014.
 • 10. Skorupka Dariusz, Duchaczek Artur, Szleszyński Artur, Zastosowanie metody ELECTRE w optymalizacji doboru środków transportu w magazynie wyrobów budowlanych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Rzeszów, nr 3/2012.
 • 11. Skorupka Dariusz, Duchaczek Artur, Zastosowanie zmodyfikowanej metody Bellingera do optymalizacji doboru środków transportowych, Budownictwo i Architektura, nr 13 (4)/2014.
 • 12. Spustek Henryk, Wybór decyzyjny a problem bezpieczeństwa, Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, nr 1/2010.
 • 13. Wacławska Patrycja, Jak dobrać idealnych pracowników czyli minimalizowanie ryzyka osobowego na etapie poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2008.
 • 14. Wolny Maciej, Wspomaganie decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wieloatrybutowe wspomaganie organizacji przestrzennej komórek produkcyjnych z zastosowaniem teorii gier, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007.
 • 1. http://3wbrop.wp.mil.pl/pl/index.html.
 • 2. http://dgw.wp.mil.pl/plik/file/polska-zbrojna-nr-442010.pdf.
 • 3. http://fabrykabroni.pl/o-firmie/o-nas/.
 • 4. http://fabrykabroni.pl/produkty/karabiny/automatyczny-wz-96-mini-beryl/.
 • 5. http://fabrykabroni.pl/produkty/karabiny/beryl-m-7-62/.
 • 6. http://fabrykabroni.pl/produkty/karabiny/msbs/.
 • 7. http://fabrykabroni.pl/produkty/karabiny/szturmowy-wz-96-beryl/.
 • 8. http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/14678?t=Na-strazy-nieba.
 • 9. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1594130,MON-mozliwa-zmiana-w-programieobronypowietrznej-kraju.
 • 10. https://www.researchgate.net/publication/258518313_Ocena_jakosci_srodowiska_w_oparciu_o_algorytm_Steinhausa_i_algorytm_Bellingera.
 • 11. http://www.tvp.info/25130919/polskie-karabinki-dla-kompanii-reprezentacyjnej-debiut-3maja.
 • 12. http://wiadomosci.wp.pl/kat,139078,title,Rakiety-Patriot-dla-Polski-Wybralismy-systemobrony-powietrznej-ktorego-jeszcze-nie-ma,wid,17471677,wiadomosc.html?ticaid=1174fe.
 • 13. http://www.wykop.pl/ramka/3287255/polskimsbswpierwszejdziesiatcenajnowoczesniejszych-karabinkow-na-swiecie/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03d86c90-90c8-441a-9d28-53afe03a3306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.