PL EN


2003 | Tom 1 Nr VIII | 207-224
Article title

Лексический прототип, семантические окказионализмыи и неопределеннозначность

Content
Title variants
PL
Prototyp leksykalny, okazjonalizmy semantyczne i niedookreślenia
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
W artykule na materiale współczesnego języka rosyjskiego badane jest zjawisko semantycznego niedookreślenia (niekompozycjonalności) znaków językowych różnego formatu - morfemów, leksemów, zdań. Opierając się na koncepcji niezdeterminowania znaku językowego V. V. Martynova, autor zwraca uwagę na konfrontatywny aspekt tego zjawiska oraz związane z nim komplikacje opisu znaczeń w słownikach opi-sowych i dwujęzycznych. Wiele uwagi poświęca się istniejącym lingwistycznym modelom eksplikacji zjawiska niedookreślenia w gra­ matyce oraz semantyce leksykalnej, przede wszystkim koncepcji pro­ totypów leksykalnych I. K. Archipowa oraz składni dynamicznej B.Ju. Normana. Autor proponuje własną teorię nieokreśloności semantycznej, uwzględniającą otwarty, synergiczny charakter komuninikacji językowej oraz zasadę minimalnego działania.
Keywords
Year
Volume
Pages
207-224
Physical description
Dates
published
2003-12-01
Contributors
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03deffc6-ee39-45ae-932f-a0c563ec8b7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.