Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2003 | Tom 1 Nr VIII | 207-224

Article title

Лексический прототип, семантические окказионализмыи и неопределеннозначность

Content

Title variants

PL
Prototyp leksykalny, okazjonalizmy semantyczne i niedookreślenia

Languages of publication

RU

Abstracts

PL
W artykule na materiale współczesnego języka rosyjskiego badane jest zjawisko semantycznego niedookreślenia (niekompozycjonalności) znaków językowych różnego formatu - morfemów, leksemów, zdań. Opierając się na koncepcji niezdeterminowania znaku językowego V. V. Martynova, autor zwraca uwagę na konfrontatywny aspekt tego zjawiska oraz związane z nim komplikacje opisu znaczeń w słownikach opi-sowych i dwujęzycznych. Wiele uwagi poświęca się istniejącym lingwistycznym modelom eksplikacji zjawiska niedookreślenia w gra­ matyce oraz semantyce leksykalnej, przede wszystkim koncepcji pro­ totypów leksykalnych I. K. Archipowa oraz składni dynamicznej B.Ju. Normana. Autor proponuje własną teorię nieokreśloności semantycznej, uwzględniającą otwarty, synergiczny charakter komuninikacji językowej oraz zasadę minimalnego działania.

Keywords

Year

Volume

Pages

207-224

Physical description

Dates

published
2003-12-01

Contributors

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03deffc6-ee39-45ae-932f-a0c563ec8b7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.