Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 109 | 319-331

Article title

Classification of chosen OECD countries according to their didactic efficiency with the usage of taxonomic measure of development

Selected contents from this journal

Title variants

PL
KLASYFIKACJA WYBRANYCH KRAJÓW OECD WEDŁUG ICH EFEKTYWNOŚCI DYDAKTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TAKSONOMICZNEJ MIARY ROZWOJU

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Edukacja jest jednym z głównych czynników determinujących wzrost społeczny i gospodarczy kraju. Jej wysoki poziom z jednej strony gwarantuje zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowe­go, z drugiej zaś pozwala na zarządzanie gospodarką osobom wykształconym i gotowym do zmian. Realizacja długoterminowego programu „Europa 2020” w państwach Unii odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu poziomu edukacji obywateli. Skutkiem realizacji tej strategii powinna być gospo­darka oparta na wiedzy itrosce ospójność społeczną. Zasoby przekazane przez kraj owysokim poziomie edukacji powinny być efektywnie wykorzystywane przez maksymalizację efektów eduka­cyjnych przy danym poziomie finansowania kraju. W warunkach gospodarki rynkowej, globalizacji i siły konkurencji kluczowe znaczenie ma więc skuteczne zarządzanie posiadanymi zasobami. Po­miar efektywności odgrywa nadrzędną rolę nie tylko dla jednostek ekonomicznych, lecz także tych, które działają w określonych warunkach, takich jak uniwersytety. Ocena efektywności w koncepcji ilościowej powinna stanowić jedno z narzędzi podejmowania decyzji ekonomicznej. Im jest ona dokładniejsza, tym dokładniejsza jest informacja ekonomiczna. Celem tej pracy jest porównanie i klasyfikacja wybranych krajów europejskich ze względu na ich skuteczność dydaktyczną. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację badań autorów.

Keywords

Year

Volume

109

Pages

319-331

Physical description

Contributors

  • University of Wroclaw
  • University of Wroclaw

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-03e78f32-6c52-4137-a7d2-38134a19706a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.