PL EN


Journal
2020 | 46 | 1 | 91-103
Article title

WRÓĆ DO SZKOŁY SZEŚCIOLATKU – CZYLI O KOMPETENCJACH SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH DZIECI W ŚWIETLE BADAŃ

Content
Title variants
EN
SIX-YEAR-OLDS, COME BACK TO SCHOOL! – ON SOCIAL AND EDUCATIONAL COMPETENCE OF CHILDREN IN LIGHT OF STUDIES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ustawa z 14 listopada 2013 roku wprowadziła obowiązkową edukację dla dzieci sześcioletnich. Dwa lata później, 29 grudnia 2015 roku, zniesiono ten obowiązek. Jednym z powodów był, powszechnie głoszony, brak wystarczających kompetencji emocjonalnych dzieci. Weryfikacją dobrego przygotowania przedszkolnego jest osiągnięcie przez dzieci dojrzałości szkolnej -przejawiającej się w dobrym i adekwatnym do wieku przygotowaniu społecznym i emocjonalnym. Prezentowany artykuł stanowi doniesienie z badań, które są porównaniem umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci kończących edukację przedszkolną (na podstawie emocji i uczuć), a będących w różnym wieku metrykalnym.
EN
The Act of November 13, 2013 made education of six-year-old children compulsory. Two years later, on December 29, 2015, this obligation was abolished. One of the reasons for this was the widely proclaimed lack of sufficient emotional competence of children. The achievement of good pre-school education is verified through the achievement of school readiness by children – visible in good social and emotional preparation adequate to their age. The article is a report on studies that compare social and emotional abilities of children (on the basis of their emotions and feelings) who have completed their pre-school education and are to start school.
Journal
Year
Volume
46
Issue
1
Pages
91-103
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
References
 • Burda K. (2015), Panie Profesorze, boję się szkoły, [w:] Newsweek.pl., https://www.newsweek.pl/polska/prof-vetulani-o-szesciolatkachw-szkolach
 • Czub M., Matejczuk J. (2019), Raport TUNSS, https://www.ibe.edu. pl/pl/component/content/article/36-wazne-tematy/192-mailiuczniowie
 • Erikson E. (2004), Tożsamość a cykl życia, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Folger T. (2012), Czy będziemy mądrzeć bez końca?, Świat Nauki 10(254), Prószyński Media.
 • Główny Urząd Statystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017, Warszawa, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/ oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-2015/2016
 • Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
 • Goleman D. (2007), Inteligencja społeczna, Rebis, Poznań.
 • Greenspan S. I., Benderly B. L. (2000), Rozwój umysłu. Emocjonalne podstawy inteligencji, Rebis, Poznań.
 • Kruszewska A. (2014), Sfera społeczno-emocjonalna dziecka kończącego roczne przygotowanie przedszkolne. Doniesienie z badań, [w:] Oblicza trudnego dzieciństwa. Konteksty rodzinno-edukacyjne, red. M. Cywińska, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Kruszewska A. (2016), Dojrzałość szkolna i umiejętności sześciolatków w opinii nauczycieli edukacji elementarnej /z najnowszych badań/, [w:] Edukacja na rozdrożu, cz. 1, Nauczyciel – uczeń – edukacja, red. W. Duczmal, J. Tej, Ł. Fiebich, Wyd. Instytut Śląski Sp.z o.o., Opole.
 • Nazaruk S., Marchel J. (2016), Gotowość szkolna dzieci. Wyniki badań z wybranych przedszkoli z terenu Białej Podlaskiej, Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska.
 • Salovey P., Mayer J. D. (1999), Czym jest inteligencja emocjonalna, [w:] Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Problemy edukacyjne, red. P. Salovey, D. J. Sluyter, Rebis, Poznań.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)
 • Wadsworth B. J. (1998), Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, WSiP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-03e898c5-0a4d-460f-be33-864f0fa50436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.